Luftbehandlingsaggregat med högeffektiva regenerativa ackumulatorerNX Resolair

Kontor, museum, konstgallerier, utbildningsinstitutioner, passivhusanvändningar och arkiv

NX Resolair från Menerga är stolt över att bära passivhuscertifikatet - ett tecken på högsta energieffektivitet och hållbar design. Detta innovativa luftbehandlingsaggregat är inte bara en lösning för energineutrala byggnader, utan också en investering i en grönare framtid.

Luftmängd

Med ett imponerande luftflöde på 3 900 till 51 000 m³/h är detta luftbehandlingsaggregat perfekt för lager, produktionshallar och utställningshallar där kontroll av luftflödet är avgörande.

Omfattande alternativ för optimal prestanda

Resolair erbjuder olika tillval som returluft-värme-spjäll, lågtryck-värmebatteri och ljudisolering. Integrationen av ett effektstyrt kylsystem möjliggör ytterligare kylning vid behov.

Flexibel konfiguration och integrerade funktioner

Tack vare sin modulära design erbjuder Resolair enastående flexibilitet. Den kan anpassas till specifika krav och medger individuellt kontrollerbara prestandaparametrar. Aggregatet innehåller två värmepaket med mycket känslig ackumulatormassa och arbetar med ett intelligent spjällsystem som styrs av elmotorer och dynamiska mekanismer.

Högeffektiv teknik

Resolair behandlar medelstora till stora luftmängder och eliminerar behovet av extern värmetillförsel tack vare sin fantastiska värmeåtervinningsförmåga. Dess regenerativa värmeåtervinningssystem möjliggör en temperatureffektivitet på över 90 %. Med glidande växlingscykler anpassar sig aggregatet till utetemperaturen och ger maximal effektivitet.

Förtroende för hållbarhet och effektivitet

Med Resolair, Menergas passivhuscertifierade luftbehandlingsaggregat, investerar du inte bara i din verksamhets framtid, utan också i vår planets hälsa. Anslut dig till företag runt om i världen som väljer hållbara, energieffektiva lösningar.

Tvåstegs filtrering av tilluften

Energieffektiva EC-fläktar

Korrosionsfria ackumulatorer tillverkade av polypropen

För värme- och kylåtervinning

Fuktåtervinning upp till 70 %

Optimerad styrning för effektiva system

Vår kopplings- och styrutrustning ser till att ditt ventilationssystem fungerar smidigt. Styrskåpet är förkopplat och innehåller aggregatets alla styr-, regler- och drivkomponenter. Det är monterat på aggregatet och invikbart för transport.

Exakt flödesreglering för maximal effektivitet

Vårt luftbehandlingsaggregat erbjuder exakt lastberoende flödesreglering för optimal luftkvalitet i rummet. Den är utrustad med en integrerad tryckmätare och en styrenhet och säkerställer effektiv ventilation. Fabriksmonterad DDC-styrning gör integrationen i ditt system enkel och okomplicerad.

Exakt tryckövervakning för effektiva ventilationssystem

Vår differenstrycktransmitter är en nyckelkomponent för effektiv ventilation. Den registrerar differenstrycket mellan till- och frånluftsfläktarna samt tryckskillnaden mellan från- och uteluftsfilter.