Betydelsen av ventilationsteknik i ett passivhus

Hållbart byggande i framtiden

Passivhuscertifierade komponenter

I en tid då hållbarhet och energieffektivitet blir allt viktigare är passivhuskonceptet en viktig del av byggbranschen. Ett passivhus kännetecknas av ett minimalt energibehov, som till stor del täcks av passiva värmekällor. Det är av yttersta vikt att en genomtänkt ventilationsteknik används - en komponent där Menerga spelar en central roll.

Idealiska luftförhållanden för alla typer av byggnader

Eftersom våra lösningar är certifierade med Adconair och Resolair värmeåtervinning i alla storlekar, kan de användas optimalt i passivhus och alla andra lågenergibyggnader.

Energieffektiv design för maximal komfort

En viktig komponent i passivhuskonceptet är luftbehandling med högeffektiv värmeåtervinning. Det ventilationssystem som krävs får inte överskrida en elektrisk energiförbrukning på 0,45 Wh/m³ med en värmeåtervinningseffektivitet på minst 75 % vid -10 °C uteluft och 21 °C frånluft.

Optimalt för hållbara krav

Lämpliga system: Adconair och Resolair

Menergas lösningar för passivhus

Våra Adconair- och Resolair-system med värmeåtervinning är idealiska för användning i passivhus och andra lågenergibyggnader. De finns i många storlekar och erbjuder en optimal lösning för varje byggnad.

Minimera energiförluster i byggnaden

Miljövänlig byggnad

Maximal komfort och minimerad energiåtgång

Passivhuskonceptet sätter standarder för modern arkitektur genom att kombinera miljövänlighet med exceptionell komfort. En viktig del av detta innovativa tillvägagångssätt är energieffektiv ventilationsteknik. Menerga spelar en ledande roll på detta område och bidrar i hög grad till att passivhus inte bara är energieffektiva. Optimering av klimatskalet genom effektiv isolering, lufttäta konstruktioner och högkvalitativa fönster minimerar energiförlusten. Menergas avancerade ventilationssystem är nyckeln till ett behagligt inomhusklimat året runt utan behov av traditionella värme- eller kylsystem.

Effektivitet och välbefinnande med Menerga

Menergas ventilationsteknik är det optimala komplementet till passivhuskonceptet. Den minimerar inte bara energiförbrukningen, utan skapar också ett hälsosamt och behagligt inomhusklimat. Den avancerade tekniken möjliggör kontinuerlig luftväxling, vilket garanterar frisk, ren luft och samtidigt sparar energi genom högeffektiv värmeåtervinning. Kombinationen av passivhusbyggande och Menergas ventilationsteknik visar på en vision för framtiden: byggnader som är både miljövänliga och exceptionellt bekväma. Våra system sätter standarder för energieffektivitet och bidrar därmed till ett hållbart och levande boende.

Framtiden formas med Menergas ventilationsteknik i passivhus

I en värld där resursförbrukning och miljöpåverkan ständigt är i fokus, erbjuder Menerga en väg till ett hållbart framtida byggande med sin innovativa ventilationsteknik för passivhus.

Kombinationen av energieffektiv design och avancerad ventilationsteknik visar hur komfort, miljöskydd och energibesparing kan kombineras på ett harmoniskt sätt.

Passivhus med Menerga-komponenter sätter inte bara nya standarder för byggande, utan skapar också en framtid som är värd att leva för kommande generationer.

Aggregat för byggnader med noll energianvändning

Upptäck våra Menerga-system för byggnader med noll energinetto.