Värmeåtervinning från gråvatten

Överskottsvärme nyttjas klokt

Effektiv värmeåtervinning från gråvatten har aldrig varit enklare och mer hållbart än med vår innovativa AquaCond-lösning. Kombinera hållbara och ekonomiska mål utan ansträngning genom att överföra värmeenergi från gråvatten till tappvatten. Vår teknik är idealisk för användning inom simhallssektorn, där det krävs kontinuerligt utbyte av varmt bassängvatten och konstant tillförsel av varmt tappvatten.

90%
Effektiv värmeåtervinning

Vår teknik återvinner upp till 90 % av den värmeenergi som finns i gråvattnet, vilket innebär en betydande effektivitetsökning jämfört med konventionella metoder.

Fördelarna med vår lösning

Miljövänlig och effektiv

Vår specialutvecklade lösning möjliggör effektiv värmeåtervinning från gråvatten. Allt som behövs är en kontinuerlig tillförsel av gråvatten för att upprätthålla driften.

Brett användningsområde

AquaCond-serien är idealisk för en mängd olika användningsområden. Oavsett om det gäller simbassänger, duschutrymmen, bastu- och spa-avdelningar, sjukhus, bostadshus, tvätterier eller olika industriella processer - AquaCond är svaret.

Enorm potential för energibesparing

Inomhuspooler erbjuder en enorm potential för energibesparingar, särskilt genom användning av varmt gråvatten från duschar och utbyte av tappvatten per besökare.

Effektiv teknik

Våra enheter använder en värmeväxlare och en värmepump för att återvinna den energi som finns i gråvattnet. Denna teknik kräver endast ca 10% av energin för konventionella uppvärmningsmetoder.

Robust konstruktion och enkelt underhåll

AquaCond 44-aggregaten är utrustade med automatisk rengöring av värmeväxlaren, vilket gör dem lämpliga även för kontaminerat gråvatten. De är robust konstruerade och enkla att underhålla.

Vårt bidrag till en hållbar framtid genom värmeåtervinning från gråvatten

Nyttja den enorma potentialen i varmt gråvatten som annars skulle rinna oanvänt ut i avloppssystemet. Våra AquaCond-aggregat återvinner denna värdefulla energi och ger samtidigt varmt tappvatten - miljövänligt, hållbart och extremt effektivt.

Prestandaegenskaper i korthet

Automatisk rengöring av värmeväxlare

Konstanta rörtvärsnitt i gråvattnets väg för konstant flödeshastighet

Värmepumpsystem med helt hermetisk gasolkyld kylkompressor

Komplett aggregat redo för anslutning med alla kopplings- och styrelement

Ta reda på hur AquaCond inte bara sänker era driftskostnader utan också skyddar miljön. Investera i en grönare framtid - med oss.