Värmeväxlare av polypropen

Högsta effektivitet och miljövänlighet

Korrosionsfri värmeväxlare

Upptäck Menergas avancerade teknik - våra värmeväxlare i polypropen har satt standarden för effektivitet och miljöskydd i över 30 år. Till skillnad från konventionella värmeväxlare av aluminium är våra produkter tillverkade av högkvalitativ polypropen, en termoplast med exceptionella egenskaper. Dessa värmeväxlare har mångsidiga användningsområden, från industriella ventilationssystem med förorenad frånluft till kritiska miljöer som sjukhus - alltid med maximal energieffektivitet.

60%
bättre CO2-balans

Jämfört med värmeväxlare i aluminium har våra värmeväxlare i polypropen en 60 % bättreCO2-balans under produktionen, vilket understryker vår miljövänlighet.

30år
av erfarenhet

inom tillverkning av värmeväxlare av polypropen för en rad olika användningar.

Varför polypropen?

Menerga-teknik

Polypropen (PP) är inte bara miljövänligt, utan också extremt motståndskraftigt mot en lång rad kemiska ämnen, inklusive syror, alkalier, salter och lösningsmedel. Den är fri från giftiga ämnen och grundvattenneutral, vilket gör den till ett idealiskt val för luftbehandlings- och ventilationsteknik.

Till skillnad från värmeväxlare i aluminium är polypropen mycket motståndskraftigt mot korrosion och åldrande. Det skapar ingen grund för tillväxt av bakterier eller alger och har ett betydligt bättre CO2-fotavtryck under produktionen.

Det som utmärker Menerga är naturligtvis värmeväxlaren i polypropen, med vilken vi uppnår mycket höga verkningsgrader. Och naturligtvis adiabatisk kyla, som Menerga var en av pionjärerna med att utveckla och även vidareutveckla avsevärt.

Ralph Berger
Ralph Berger
Direktör Teknik

Egenskaper hos våra värmeväxlare av polypropen

Framstående teknik

Menergas värmeväxlare i polypropen spelar en avgörande roll för att öka energieffektiviteten i luftbehandlingsaggregat (AHU). Här är några sätt på vilka användningen av denna värmeväxlare har en positiv inverkan på energieffektiviteten:

Hög värmeöverförings- effektivitet

Värmeväxlaren i polypropen säkerställer en effektiv överföring av värmeenergi mellan frånluft- och friskluftsflödet. Denna effektiva värmeåtervinning gör att den friska tilluften kan förvärmas innan den matas in i rummet. Detta innebär att mindre extra energi behövs för att få luften till önskad temperatur.

Minimalt tryckfall på luftsidan

Utformningen av värmeväxlaren i polypropen minimerar tryckfallet på luftsidan. Det innebär att aggregatet måste använda mindre energi för att flytta luften genom värmeväxlaren. Lägre tryckfall resulterar i effektivare drift av fläkten, vilket minskar energiförbrukningen.

Anpassningsförmåga till tryckskillnader

Värmeväxlaren i polypropen är tryckstabil och kan användas med stora tryckskillnader mellan luftflödena. Detta möjliggör en mer flexibel utformning av ventilationssystemet och bidrar till att optimera luftflödet, vilket i sin tur förbättrar energieffektiviteten.

Mikrobiologiskt ofarlig och korrosionsfri

Värmeväxlaren i polypropen är mikrobiologiskt ofarlig och korrosionsfri. Det innebär att den inte får några avlagringar eller korrosionsskador med tiden, vilket ökar värmeväxlarens effektivitet och livslängd.

Sammantaget leder användningen av Menergas värmeväxlare i polypropen till en betydande förbättring av luftbehandlingsaggregatens energieffektivitet.