Menergas certifikat

Förbättra luftkvalitet och hållbarhet

Menerga sätter högsta värde på kvalitet och hållbarhet, vilket återspeglas i våra många certifikat. Våra certifieringar är inte bara ett uttryck för vårt engagemang för spetskompetens, utan också för vårt ansvar gentemot miljö och människor.

Särskilt fokus ligger på att säkerställa god luftkvalitet inomhus för människors hälsa och välbefinnande. Vår innovativa teknik fokuserar på hållbara lösningar som ökar energieffektiviteten och minskar miljöpåverkan. Kombinationen av erkända certifikat och avancerad teknik gör att vi kan erbjuda högkvalitativa och miljövänliga inomhusluftsystem som uppfyller både våra kunders komfort- och hållbarhetsmål.

LEED

Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) är ett klassificeringssystem för gröna byggnader som utvecklades av U.S. Green Building Council 1998.

Well Building Institute

Well Building Institute (IWBI) är en internationell systemleverantör för WELL Building Standard (WELL), det första klassificeringssystemet som uteslutande fokuserar på målet att positivt påverka användarnas komfort, hälsa och välbefinnande genom utformningen av byggnader och interiöra utrymmen.

BREEAM

Detta är ett klassificeringssystem för byggnaders och fastigheters hållbarhet som har tillämpats sedan 1990. Systemet utvecklades för att minska byggnaders miljöpåverkan, förbättra användarnas livskvalitet och öka värdet på fastigheter på lång sikt.

Eurovent

Eurovent är en europeisk sammanslutning av tillverkare av luftbehandlings-, ventilations- och kylprodukter. Eurovent fastställer standarder för prestanda och energieffektivitet för dessa produkter och certifierar dem för att ge tillförlitlig information till konsumenter, yrkesverksamma och tillsynsmyndigheter. Eurovent-certifieringen fungerar som ett märke för produkter som uppfyller de höga tekniska krav och standarder som fastställs av branschen och den europeiska lagstiftningen.

Passivhus

Ett passivhus är en extremt energieffektiv byggnad som har minimala värme- och kylbehov tack vare noggrann planering och högkvalitativ konstruktion. Det använder naturresurser som solstrålning och överskottsvärme från boende och apparater för att skapa ett behagligt inomhusklimat. Effektiv isolering, lufttät konstruktion, optimerade fönster och sofistikerad ventilationsteknik är viktiga komponenter. Ventilationssystemen ger inte bara frisk luft, utan använder också värmeåtervinning för att förvärma tilluften. Målet är att minimera energiförbrukningen och CO2-utsläppen samt att främja ett hållbart byggande.

RLT

Ventilations- och luftbehandlingssystem (AHU) spelar en avgörande roll för att skapa ett behagligt och hälsosamt inomhusklimat i byggnader. Dessa tekniska system ger en kontinuerlig tillförsel av frisk luft, reglerar temperatur och fukt, filtrerar föroreningar och förbättrar luftkvaliteten. Detta ökar inte bara välbefinnandet hos de människor som vistas i rummen, utan ökar även produktiviteten. Luftbehandlingsaggregat är oumbärliga i en mängd olika användningar, från bostadshus till kontor och industrianläggningar. De spelar en viktig roll för att skapa en bekväm och hälsosam miljö och ger ett viktigt bidrag till energieffektiviteten och hållbarheten i byggnader.