Luftbehandlingsaggregat med dubbel plattvärmeväxlare och adiabatisk/evaporativ kylaNX Adsolair Kitchen

Storkök

Med NX Adsolair kök presenterar Menerga ett innovativt helhetskoncept som höjer kraven på ventilation i storkök till en ny nivå. Detta system erbjuder inte bara effektiv tilluftskyla tack vare användningen av indirekt evaporativ kyla, utan ger också bästa möjliga aggregatskydd för långvarig drift i storkök eller andra applikationer med förorenad frånluft.

Ventilation och reglering av rumstemperatur

Vår NX Adsolair för storkök erbjuder ett imponerande luftflöde på 2.600 - 59.600 m³/h för att säkerställa att rummet alltid är optimalt ventilerat. Dessa kraftfulla aggregat garanterar inte bara en kontinuerlig tillförsel av frisk luft, utan även en effektiv reglering av rumstemperaturen.

Hög energieffektivitet

Tack vare sin innovativa teknik och individuellt justerbara prestandaparametrar erbjuder luftbehandlingen NX Adsolair hög energieffektivitet. Den minimerar energiförbrukningen genom att exakt anpassa sig till de specifika kraven i din miljö. Detta innebär inte bara kostnadsbesparingar, utan också ett mindre ekologiskt fotavtryck.

Huvudsakliga funktioner

NX Adsolair är en banbrytande lösning för storkök. Detta aggregat ger inte bara tillförlitlig ventilation och ett smart integrerat rengöringssystem för värmeväxlaren, utan också effektiv kyla, valfri avfuktning och innovativ återvinning av överskottsvärme för uppvärmning av byggnader. Med tre filtreringslager avlägsnas föroreningar i frånluften som fett, olja, aerosoler, smuts och lukter effektivt. Upplev oöverträffad renhet och effektivitet i ditt kommersiella kök med NX Adsolair.

Närbild NX Adsolair kök: Värmeväxlare och rengöringssystem

Värmeväxlare och rengöringssystem

Menerga har utvecklat ett rengöringssystem som tillförlitligt och helautomatiskt förhindrar och avlägsnar fettavlagringar på värmeväxlarens insida. Detta sker genom att en speciell rengöringsvätska sprutas in i värmeväxlarens från- och tilluftsväg, vilket löser upp alla rester. Grunden för detta är den beprövade tekniken med adiabatisk evaporativ kyla. Värmeväxlarna är tillverkade av korrosionsfri polypropenplast, vilket garanterar långsiktig tillförlitlighet. Till skillnad från konventionella värmeväxlare med metallfenor erbjuder polypropynplattorna optimala förutsättningar för att effektivt avlägsna föroreningar från köksfrånluften med hjälp av biologiskt nedbrytbara kalla rengöringsmedel.

Första filter

Aktivt kolfilter förhindrar lukt

Andra filter

Luftfilter

Tredje filter

Olje- och fettkassettfilter för grovavskiljning

Tre lager av filtrering för ren luft

Utmaningar med frånluft i kök

I många storkök utnyttjas inte fördelarna med centrala luftbehandlingsaggregat fullt ut på grund av den höga nivån av föroreningar i frånluften. Fetthaltiga aerosoler kommer ofta in i systemet trots avskiljning och filtrering, vilket leder till betydande underhållskostnader. Fettavlagringar kan försämra funktionen och täppa till värmeväxlaren. Menerga har tagit sig an denna utmaning och utvecklat en innovativ lösning.

Lösningen

De tre seriekopplade filterstegen i frånluften avskiljer till stor del fett, olja, aerosoler, smuts, damm och lukter. Fettuppsamlingstråget som är placerat under filterstegen rengörs och dräneras via tvättavlopp.

Innovativ adiabatisk kylteknik

Vårt adiabatiska kylsystem revolutionerar luftbehandlingen genom att indirekt kyla uteluften genom befuktning av den utsugna luften över hela luftvägen genom värmeväxlaren. Utan att överföra fukt till tilluften ger det maximal kyleffektivitet.

Våra projekt i fokus

Ytterligare information

Broschyr om storkök

Download center

Ta reda på mer om vårt imponerande NX Adsolair kök i vår broschyr. Denna omfattande resurs ger detaljerade insikter i vårt innovativa ventilationssystem och hur det revolutionerar kommersiella kök när det gäller effektivitet och luftkvalitet. Klicka här för att ladda ner broschyren och få mer information.

Maximal anpassningsförmåga

NX Adsolair för storkök erbjuder ett brett utbud av inkluderade prestandaparametrar och ytterligare alternativ, från olika luftmängder till reversibel kyla-maskin. Detta gör luftbehandlingsaggregatet extremt anpassningsbart och kan användas i en mängd olika miljöer, till exempel laboratorier, storkök eller produktionsanläggningar med förorenad frånluft.

Luftspjällsystem för optimal luftreglering

Upptäck Menergas avancerade luftspjällsystem för optimal luftreglering. Med exakta styrspjäll för frånluft, uteluft och bypass möjliggör vi exakt finreglering av luftmängderna. Tack vare högkvalitativa material och innovativ teknik garanterar vi maximal kontroll över ert inomhusklimat.

Optimal kyla vid stigande temperaturer

Kyllösningen innehåller en integrerad reglerkrets som minskar värmeåtervinningen när temperaturen stiger. Denna reglerkrets påverkar plattvärmeväxlarens bypass av från- och uteluft. Njut av maximal kylprestanda, även under varma dagar.

Effektiv återvinning av kyla

Den integrerade differential-temperaturregleringen växlar automatiskt till återvinning av kyla när frikylan inte längre är tillräcklig. Dra nytta av denna effektiva teknik som nyttjar överskottskyla optimalt och förbättrar energibalansen.

Värmesektorn

Vår värmesektor erbjuder en förstklassig lösning: En utdragbar luftvärmare bestående av kopparrör med aluminiumlameller levereras inklusive en 3-vägs shuntventil med drivenhet och frysskyddstermostat. En värmemätare (option) håller koll på energibehovet.

Integrerad styr och regler

Menergas luftbehandlingsaggregat är utrustade med en helt förkopplad kopplings- och styrenhet. Styrskåpet är redan monterat på aggregatet och invikbart för transport. Det innehåller plintar för huvudströmförsörjning, motor- och styrledningar samt huvud-/ arbetsbrytare för frånkoppling av aggregatets matningsledning. Dessutom ingår säkringar och alla nödvändiga komponenter för motorstyrning såsom kontaktorer och kretsbrytare. En anslutningslist gör det också möjligt att ansluta externa mät- och styrsignaler. För smidig drift utan extra ansträngning!