Forskningsprojektet ALMA i Atacamaöknen: ett revolutionerande klimatsystem

Luftbehandlingslösning för astronomisk forskning

Forskningsprojekt Alma

I den chilenska Atacamaöknen ger mer än 60 teleskop på 5 100 meters höjd ett avgörande bidrag till det astronomiska projektet ALMA. Dessa radioantenner tar emot millimetervågor och submillimetervågor och bildar tillsammans ett enormt teleskop som gör tidigare outforskade områden i universum synliga.

Extrem anpassningsförmåga

Klimatkontrollsystemet kan hantera både höga temperaturer i direkt solljus och isiga förhållanden i skuggan.

Exakt temperaturreglering

En av systemets huvuduppgifter är att hålla en konstant temperatur på mellan 16 °C och 22 °C i mottagarhytten året runt.

Innovativa systemkomponenter

Luftbehandlingssystemet består av flera specialiserade komponenter, t.ex. en kylare med möjlighet till frikyla, ett glykolfördelningssystem, interna returluftaggregat och specialanpassade fläktar.

2010

Temperaturreglering i tuffa miljöer

Utmaningen

Chajnantor-platån, där teleskopen är placerade, är känd för sina extrema väderförhållanden. Temperaturen varierar drastiskt mellan 30 °C och 40 °C i direkt solljus och minusgrader i skuggan. För att säkerställa exakta mätningar måste ett särskilt klimatsystem skydda den känsliga tekniken från dessa fluktuationer.

Högteknologi i Atacamaöknen

Extrema förhållanden

Atacamaöknen i Chile, en av de torraste och högst belägna regionerna i världen, erbjuder idealiska förhållanden för astronomiska observationer. De extrema temperaturfluktuationerna kräver dock ett specialiserat klimatsystem för ALMA-teleskopen för att möjliggöra exakta rymdobservationer.

ALMA:s klimatsystemprojekt är en enastående och utmanande uppgift som bara kan lösas genom ett nära samarbete mellan alla inblandade.

Innovativa lösningar för luftbehandling från Menerga

Menerga-lösning

Menerga fick i uppdrag av Vertex Antennentechnik GmbH att utveckla ett kundanpassat luftbehandlingssystem. Målet var att hålla en konstant temperatur på mellan 16 °C och 22 °C i mottagarkabinen året runt. Det utvecklade systemet består av fyra huvudkomponenter:

Kylare för uteluft med möjlighet till frikyla

Ett glykoldistributionssystem som ansluter kylaren till de interna ventilationsaggregaten

Två interna luftbehandlingsaggregat för att reglera mät- och registreringsinstrumenten och mottagaren

Fläktar för att optimera luftfördelningen i svåråtkomliga områden i mottagarkabinen

Detta projekt sätter nya standarder för klimatsystemens anpassning till extrema miljöförhållanden och öppnar nya horisonter inom astronomisk forskning.