Upprätthålla specifika luftförhållanden under ingjutning och torkning

Optimering av LED-produktionen

Frensch GmbH

Detta projekt fokuserar på ett LED-produktionsföretag som är specialiserat på att integrera inkapslingsmaterial i LED-kroppar. En särskild utmaning i denna produktionsprocess är att upprätthålla specifika luftförhållanden under ingjutnings- och torkningsprocesserna. Menerga har utvecklat och implementerat en skräddarsydd lösning som säkerställer både teknisk effektivitet och optimala processförhållanden.

Exakt reglering av luftbehandlingen

Säkerställer optimala förhållanden under ingjutnings- och torkningsprocessen, vilket är avgörande för produktkvaliteten.

Energieffektivitet

Systemet utnyttjar resurserna effektivt, vilket leder till betydande kostnadsbesparingar för verksamheten.

Anpassningsförmåga

Systemet är flexibelt och kan anpassas till olika produktionsfaser och förhållanden, med variabel luftmängdsreglering.

Tillförlitlighet i stand-by-läge

Specialfunktioner som det externa el-batteriet på vintern säkerställer effektivitet även under perioder utan produktion.

Det som utmärker Menerga är naturligtvis värmeväxlaren i polypropen, med vilken vi uppnår mycket höga verkningsgrader. Och naturligtvis det adiabatiska kylsystemet, som Menerga är en av pionjärerna med att ha utvecklat och även vidareutvecklat avsevärt.

Ralph Berger
Direktör Teknik

Exakt kontrollerade luftförhållanden

Vår lösning

LED-produktionsprocessen kräver exakt kontrollerade luftförhållanden, vilket är avgörande för slutprodukternas kvalitet. Menerga-systemet, som är utrustat med ett adiabatiskt system och ett reversibelt kylsystem via en luftkondensor med varmgasfördelare, säkerställer att dessa förhållanden hålls konstanta under ingjutnings- och torkningsprocessen.

Projektets funktioner

Adsolair möjliggör effektiv och exakt kontroll av fukt och temperatur, vilket är avgörande för lysdiodernas kvalitet.

Systemet kännetecknas av flexibilitet och prestanda

Tekniska highlights

Den minsta luftmängden är inställd på 3.000 m³/h i friskluftsläge via värmeåtervinning och kan ökas till upp till 6.000 m³/h. Detta gör det möjligt att uppfylla kraven i olika produktionsfaser. Den maximala uteluftsmängden i driften frikyla är också 6 000 m³/h, vilket säkerställer effektiv kylning under olika driftsförhållanden.

  • Effektiv kyla: I driften frikyla kan systemet dessutom flytta upp till 6.000 kubikmeter uteluft per timme för att säkerställa optimal kylning.

  • Exakt styrning: Luftmängderna regleras exakt genom tryckmätningar på uteluftsfiltret. Intern kalibrering säkerställer noggrannhet varje gång produktionen startar.

  • Anpassningsbar lufttillförsel: Två spjäll i tilluftsområdet reglerar andelen returluft för att uppnå önskade luftförhållanden.

  • Innovativ funktion "avfrostning VÅV": Ett internt spjäll och temperaturmätningar på värmeväxlaren styr avfrostningsprocessen i värmeåtervinningssystemet.

  • Effektivitet i stand-by-läge: Ett externt el-batteri används för stand-by-läge på vintern för att hålla energiförbrukningen låg och säkerställa effektivitet även utanför produktionstider.

Implementeringen av Menergas lösning i denna utmanande miljö visar på Menergas engagemang och tekniska expertis när det gäller att tillhandahålla anpassade, miljövänliga och effektiva luftbehandlingssystem för specialiserade industriella användningar.

NX Adsolair, Kontor, museum, teater, laboratorium, vårdhem, konstgallerier, utbildningsinstitutioner, storkök, arkiv och ventilation med förorenad frånluft
NX Adsolair
Kontor, museum, teater, laboratorium, vårdhem, konstgallerier, utbildningsinstitutioner, storkök, arkiv och ventilation med förorenad frånluft