Naturliga köldmedier

Menergas användning av naturliga köldmedier

Miljövänliga köldmedier för hållbar kyla

Vår djupt rotade övertygelse om hållbarhet och miljöskydd återspeglas särskilt i användningen av vatten som köldmedium. Vatten är ett mycket hållbart alternativ eftersom det inte har någon skadlig miljöpåverkan jämfört med konventionella köldmedier och minimerar den negativa påverkan på klimatförändringarna. Detta innovativa tillvägagångssätt går hand i hand med våra ansträngningar att minska vår miljöpåverkan och uppfylla våra klimatmål.

Kontroll av miljöpåverkan

Bekämpa klimatförändringarna genom REACH och F-Gas-förordningar

REACH-förordningen och F-gasförordningen är två viktiga rättsliga instrument i Europeiska unionen som bidrar till att kontrollera miljöpåverkan och klimatförändringar i samband med kemikalier och köldmedier. F-gasförordningen syftar till att minska utsläppen av fluorerade växthusgaser (F-gaser) och mildra klimatförändringarna genom att fastställa kvoter för utsläppande på marknaden av dessa gaser, särskilt för gaser med en hög global uppvärmningspotential (GWP) över 150.

PFAS-förbud i luftbehandlings- och ventilationsteknik är nära förestående.

PFAS-fria köldmedier

Den kommande lagstiftningen för att begränsa PFAS i luftbehandlings- och ventilationsteknik är av stor betydelse för miljön och hälsan. PFAS (per- och polyfluorerade alkylföreningar) är mycket förorenande kemikalier som används i många köldmedier. Användningen av dem bidrar i hög grad till den globala uppvärmningen och utgör ett hot mot miljön. Den planerade lagen syftar till att minska eller förbjuda användningen av köldmedier som innehåller PFAS, vilket är ett viktigt steg mot att minska klimatpåverkan från luftbehandlings- och ventilationsteknik.

Menergas användning av naturliga köldmedier

Naturliga köldmedier

Beslutet att använda naturliga köldmedier som vatten och propan understryker vårt engagemang för teknik som inte bara är miljövänlig, utan också framtidssäker.

Effektiva lösningar

Genom att använda dessa köldmedier kan vi utveckla energieffektiva kyllösningar som inte bara förbättrar kylsystemens prestanda och tillförlitlighet, utan också bidrar till att minimera den negativa miljöpåverkan. På så sätt visar Menerga hur innovation och hållbarhet kan vara i maximal harmoni.

Innovation för framtiden

Koldioxid som köldmedium

Hållbar utveckling

På Menerga strävar vi alltid efter att kontinuerligt förbättra våra kyllösningar och göra dem mer miljövänliga. En spännande utveckling som vi ser fram emot i framtiden är användningen av CO2 ( koldioxid) som köldmedium. Denna banbrytande innovation kommer att ytterligare stärka vårt engagemang för hållbarhet och miljöskydd.

Här är några av de viktigaste fördelarna med CO2 som köldmedium:

Miljövänlighet

Koldioxid är ett naturligt köldmedium och bidrar inte till att förstöra ozonskiktet. Jämfört med syntetiska köldmedier har CO2 en mycket låg global uppvärmningspotential (GWP) och bidrar därmed i liten utsträckning till klimatförändringarna.

Hållbarhet

CO2 finns i stora mängder och kan utvinnas från naturliga källor eller återvinnas som en biprodukt vid industriell återvinning. Detta gör det till ett hållbart val.

Energieffektivitet

CO2 har utmärkta termodynamiska egenskaper som leder till förbättrad energieffektivitet i många tillämpningar. Detta innebär att CO2-baserade kylsystem vanligtvis förbrukar mindre energi och därför är mer kostnadseffektiva.

Säkerhet

Jämfört med vissa andra naturliga köldmedier, t.ex. ammoniak, är CO2 varken giftigt eller brandfarligt. Detta underlättar hantering, lagring och underhåll av CO2-kylsystem och ökar säkerheten.

Mångsidighet

CO2 är lämplig för ett brett spektrum av kyltillämpningar, från kommersiella kylskåp till industriella kylsystem. Den kan användas i tillämpningar med både höga och låga temperaturer.

Långsiktig tillgänglighet

Eftersom CO2 är en naturresurs är dess tillgänglighet säkrad på lång sikt och är inte beroende av geopolitiska faktorer eller begränsade förekomster.

CO2 som köldmedium

Miljövänligt alternativ

Det är ett naturligt köldmedium som inte har några skadliga effekter på miljön. Jämfört med konventionella syntetiska köldmedier är CO2 ett miljövänligt alternativ som inte släpper ut skadliga växthusgaser.

Användningen av CO2 som köldmedium erbjuder ett antal fördelar som gör det till ett attraktivt alternativ för kylvänliga användningar.

Tillsammans in i framtiden: Tala med oss om hållbara köldmedier.

Vi vet att varje applikation är unik och vi är redo att förstå individuella krav och utveckla skräddarsydda lösningar. Vårt säljteam finns alltid tillgängligt för att svara på alla tänkbara frågor om våra hållbara köldmedier och kyllösningar.