Värmeåtervinning från gråvattenAquaCond

I duschutrymmen i simhallar, sjukhus eller äldreboenden, i tvätterier samt i många industriella processer

AquaConds huvudfunktion är att återvinna värdefull värmeenergi som ofta går till spillo när varmt gråvatten leds in i avloppssystem. AquaCond kan hantera vattenflöden från 1,2 - 5,4 m³/h.

undefined
undefined
undefined

Automatisk rengöring av värmeväxlare

Ett integrerat system som rengör värmeväxlaren regelbundet för att förhindra ansamling av smuts och föroreningar som kan påverka effektiviteten.

Optimerad flödesdesign

Konstanta rörtvärsnitt i gråvattnet säkerställer jämna flödeshastigheter, minimerar uppbyggnaden av smuts i värmeväxlarrören och bibehåller hög effektivitet.

Värmepumpssystem

Systemet innehåller en helt hermetisk, suggaskyld kylkompressor i en värmepumpskonfiguration som är monterad på en vibrationsdämpande plattform.

Komplett driftklart aggregat

AquaCond är ett fristående system som innehåller alla nödvändiga komponenter för värmeåtervinning från gråvatten och effektiv uppvärmning av tappvatten. Det är utrustat med styr- och reglersystem.

Brett användningsområde

Lämplig för olika områden såsom duschar i simhallar, sjukhus, bostadsområden, tvätterier och industriprocesser.

Optioner

Olika anpassningsbara alternativ finns tillgängliga, t.ex. förfiltrering av gråvatten med grovfilter, säkerhetsvärmeväxlare för ytterligare separation av tappvatten och gråvatten, bypass av värmeväxlaren, version utan värmepump och kompatibilitet med nedsänkt tankkyla.

AquaCond är en banbrytande innovation som visar hur oanvänd värmeenergi från gråvatten kan bli en hållbar källa till effektiv vattenuppvärmning. Med sin unika kombination av värmeåtervinning och värmepumpsteknik banar den väg för en energieffektiv och miljövänlig framtid.

Ökad effektivitet

Menerga AquaCond omdefinierar värmeåtervinning för hållbar vattenuppvärmning.

AquaCond är ett avancerat värmeåtervinningssystem som är utformat för att effektivt använda värmeenergi från varmt gråvatten för att värma kallt tappvatten. Systemet kombinerar på ett innovativt sätt en koaxial värmeväxlare med motflöde och en värmepump, vilket ger ett allt-i-ett-koncept för värmeåtervinning och vattenuppvärmning. Systemet används inom olika sektorer, t.ex. simhallar, sjukhus, bostadshus, tvätterier och industriprocesser.

Tryckövervakning för maximal säkerhet

Vår tryckövervakningsenhet för säkerhetsvärmeväxlare erbjuder dig en avancerad metod för tidig upptäckt av läckage i växlaren. Vid en avvikelse skickar systemet omedelbart ett meddelande till din felanmälan på plats. Skydda ditt system och minimera eventuella stilleståndstider - kontakta oss.

Vattencirkulation med vattenpump

Vi erbjuder dig möjligheten att öka prestandan hos ditt AquaCond-system med extra vattenpumpar. Dessa pumpar installeras på plats och säkerställer en effektiv vattencirkulation i ditt system. Öka effektiviteten och prestandan i ditt system - kontakta oss så berättar vi mer.

Värmeväxlar-bypass

Vårt AquaCond-system erbjuder dig en innovativ bypass-funktion för värmeväxlaren. När gråvattentemperaturen är lägre än tappvattentemperaturen gör denna funktion att systemet uteslutande kan fungera som en värmepump. Denna smarta anpassning säkerställer maximal effektivitet och optimal användning av tillgängliga resurser. Läs mer om de mångsidiga funktionerna i vårt system.

Rengöring av värmeväxlare

Vår värmeväxlarrengöring revolutionerar processen för rengöring av smutsiga vattenbärande värmeväxlarytor. Tack vare vår innovativa teknik med porösa rengöringsbollar sker rengöringen helt automatiskt och mycket effektivt. Vår lösning säkerställer noggrann borttagning av alla gråvattenrester i värmeväxlaren.

Viktiga egenskaper hos vår värmeväxlarrengöring:

  • Helautomatisk rengöring: Vår teknik möjliggör fullständig automatisering av rengöringsprocessen, vilket sparar tid och arbetskraft.

  • Porösa rengöringsbollar: Användningen av specialutvecklade porösa rengöringsbollar säkerställer skonsam men grundlig rengöring av värmeväxlarens ytor utan att orsaka skador.

Testkörning i fabrik

För högsta kvalitet: Varje aggregat genomgår en dokumenterad testkörning före leverans. Apparatskåpstestet utförs i enlighet med DIN EN 60204 och inkluderar montering och kabeldragning i testfältet. Visuella kontroller och läckagekontroller av alla installationer garanterar din säkerhet. Dessutom utförs en detaljerad provkörning och inställning av säkerhetsrelevanta parametrar. Vår programvara och alla styr- och reglerkomponenter genomgår en detaljerad funktionskontroll. Tryckmätningsrapporten från testkörningen på fabriken ingår i leveransen. Vi förlitar oss på de högsta kvalitetsstandarderna för att uppfylla dina krav.