Luftbehandling i simhallar

Mer än 40 års expertis inom lösningar för simhallar

Vikten av förstklassig ingenjörskonst

Ändamålsenliga och individuellt optimerade lösningar för ventilation och luftbehandling är en viktig förutsättning för en effektiv och säker drift av energieffektiva simhallar. Alltför ofta utrustas simhallar med olämplig ventilations- och klimatteknik. Detta kan leda till att inomhusklimatet och byggnadsstrukturen försämras.

Experter för luftbehandlingsaggregat i simhallar

Luftkvalitet i perfektion

Oavsett om det är en mindre eller offentlig - vi hittar alltid den ideala lösningen för er simhall.

Den pålitliga lösningen: Menerga

Komfort vid poolen

Vi erbjuder skräddarsydda ventilations- och luftbehandlingslösningar för din simhall, som tar hänsyn till varierande faktorer såsom dagligt antal besökare, anläggningens dimensioner, vattenkapacitet och geografiska läge.

Skapa en bekväm miljö för badande och personal

Luftbehandling, uppvärmning och avfuktning i simhallen och angränsande utrymmen

Skydda byggnaden och dess struktur från fuktskador

Ekonomisk drift

Anpassa klimatet till antalet besökare

Säkerställande av hygienisk inomhusluft

Ta tillvara fördelarna med korrekt luftbehandling

Luftbehandling för simhallar

Luftkvalitet

Bekämpa dålig luftkvalitet på ett effektivt sätt. Våra lösningar tar itu med hög fukt och otillräcklig cirkulation som kan leda till mögeltillväxt inte bara i simhallen utan även i angränsande områden som duschar, omklädningsrum och toaletter. Genom att upprätthålla en optimal luftkvalitet skapar vi en hälsosammare och trevligare miljö för både besökare och personal.

Komfort i simhallen

Våra innovativa lösningar skapar ett behagligt inomhusklimat och ser till att simhallens gäster trivs varje gång de kommer på besök. Bra luftkvalitet ökar besökarnas välbefinnande, ökar sannolikheten för upprepade besök och ökar kundnöjdheten och lojaliteten.

Skydda byggnaden

Att bygga en simhall är en komplex uppgift som innebär ett betydande vattenångtryck inifrån och ut. Det är viktigt att optimera många detaljer för att undvika potentiella problem som kondens, mögel och överföring av fukt till kallare, torrare områden.

Våra säljare är experter på detta område och står till ert förfogande för att ge detaljerad information om vilka åtgärder som bör vidtas.

Högsta värmeåter- vinningsgrad

Luftbehandling och luftavfuktning av simhallar är ett av de mest krävande segmenten inom klimatteknik. Det var här vi startade 1980, det var här vi utvecklade och det är här vi är marknads- och innovationsledare. Vår särskilda expertis: Högsta värmeåtervinningsgrad minskar driftskostnaderna, robusta systemkonstruktioner klarar de mest utmanande förhållanden.

Vi levererar skräddarsydda ventilations- och luftbehandlingslösningar för simhallar av alla slag. Ventilations- och luftbehandlingsaggregaten anpassas till våra kunders individuella förutsättningar.

Våra luftavfuktnings- och luftbehandlingsaggregat installeras i nöjesparker, olympiska simhallar, offentliga simhallar och badhus, mindre simhallar och spa-anläggningar. På alla dessa platser säkerställer vi maximal temperatur- och fuktbalans och en säker inomhusmiljö.

NX ThermoCond Series, NX-serie för offentliga simhallar
NX ThermoCond Series
NX-serie för offentliga simhallar
NX ThermoCond
NX ThermoCond HP
TX ThermoCond Series, Menergas TX ThermoCond för mindre simhallar och hotellpooler
TX ThermoCond Series
Menergas TX ThermoCond för mindre simhallar och hotellpooler
TX ThermoCond
TX ThermoCond HP
ThermoCond 23, Mindre spa-avdelningar, hemma-spa och kommunala simhallar
ThermoCond 23
Mindre spa-avdelningar, hemma-spa och kommunala simhallar
AquaCond, I duschutrymmen i simhallar, sjukhus eller äldreboenden, i tvätterier samt i många industriella processer
AquaCond
I duschutrymmen i simhallar, sjukhus eller äldreboenden, i tvätterier samt i många industriella processer