Energieffektiv avfuktningDrysolair

Vattenbruk och livsmedelsproduktion

Menerga erbjuder banbrytande lösningar med Drysolair-systemet, som är särskilt utformat för att eliminera höga fuktnivåer i byggnader. Genom att förkyla luften i recuperatorn före avfuktningen arbetar vår enhet med betydligt lägre kompressoreffekt jämfört med traditionella värmepumpsystem. Denna innovation säkerställer ett optimalt klimat i miljöer som ishallar och visar sig vara värdefull för torkning av byggnader eller industriella processer.

Luftvolymflöde: 1 000 - 6 000 m³/h

undefined
undefined
undefined

Energieffektivitet

Drysolair är utrustad med energieffektiva EC-fläktar och en integrerad recuperator. Detta bidrar till att minimera energiförbrukningen för ventilation och avfuktning.

Robust konstruktion

Aggregathuset är tillverkat av högkvalitativ, korrosionsbeständig stålplåt och uppfyller olika standarder som VDI 3803 och DIN EN 13053.

Integrerat kylsystem

Drysolair har ett integrerat mekaniskt kylsystem som uppfyller kraven i DIN EN 378. Den är klassificerad enligt det europeiska direktivet för tryckbärande anordningar PED 97/23 EC och erbjuder maximal prestanda under olika driftsförhållanden.

Fjärrövervakning och fjärrstyrning

Som tillval kan enheten utrustas med en kommunikations- och servicemodul som möjliggör fjärrövervakning via Internet. Olika funktioner som meddelandeavisering, dataöverföring och visualisering av enheten i realtid kan utföras.

Fallstudie

Luftavfuktning för vattenbruk: Norge Royal Salmon, Dåfjord

I Norway Royal Salmons produktionshall förlitar vi oss på en kombination av 6 NX ThermoCond och 6 Drysolair-enheter för ventilation och avfuktning. Dessa toppmoderna system från Menerga säkerställer inte bara optimal luftcirkulation, utan reglerar också luftfuktigheten på ett kontrollerat sätt. Tack vare den exakta kontrollen skapar vi idealiska förutsättningar för tillväxt och välbefinnande för akvakulturerna.

Enhet för återvinning

Vår korrosionsfria plattvärmeväxlare med korsflöde är tillverkad av polypropylen. Denna värmeväxlare är optimerad för att uppfylla kraven på luftvolym vid alla driftpunkter, värmeåtervinningseffektivitet, flödesförluster och kondensatavskiljning. Den integrerade konstruktionen säkerställer att den högpresterande värmeväxlaren arbetar effektivt över hela enhetens djup.

Materialet är tillverkat av syra- och alkalibeständig polypropylen, vilket ger enastående korrosionsbeständighet och hållbarhet. Det uppfyller brandklass B2 enligt DIN 4102-1-standarderna. Vår recuperator-enhet sätter ett riktmärke för kvalitet och effektivitet och uppfyller de högsta prestandakraven.

Fläktmotor-enhet

Vår fläktmotor har ett högpresterande fläkthjul, konstruerat för enkelsidig sugning med bakåtböjda blad, optimerat för energieffektiv drift utan spiralhus. Den specifika bladdesignen säkerställer hög effektivitet och smidig drift. EC-motorn är integrerad i pumphjulsnavet och har en kommuteringsenhet för motorstyrning och hastighetsjustering, allt inrymt i motorhuset. En effektfaktorregulator säkerställer en sinusformad ingångsström som uppfyller gällande och kommande standarder för harmonisk belastning.

Inloppsmunstycket med en ringledning är optimalt anpassat till pumphjulets geometri, vilket möjliggör statisk tryckavlastning. Motorn och pumphjulet är monterade på vibrationsdämpare av gummi i enhetens hölje. Pumphjulet med motorn är balanserat och uppfyller kvalitetsklass G 2,5 enligt ISO 1940 T1-standarderna. Detta garanterar en sömlös och lågvibrerande drift av vår fläktmotorenhet.