Menerga

Trisolair

3-STEGS REKUPERATIV VÄRMEÅTERVINNING
Menerga-lösningar med en Trisolair VÅV uppnår de högsta värmeåtervinningsgraderna vid låga till mellanstora luftflöden och kan användas flexibelt. På grund av den kompakta konstruktionen lämpar sig aggregaten särskilt väl för renovering. Ett ytterligare alternativ är den integrerade kompressordrivna kylanläggningen. Den ökar kyleffekten för hela systemet vid höga temperaturer och gör det dessutom möjligt att avfukta uteluften.

USPs
1. Prestanda för dubbel korströmsvärmeväxlare vid faktisk
installation uppmätt enligt EN308 av TÜV NORD
2. Av mikrobiologiskt ofarlig och korrosionsfri polypropen
3. Tryckstabil för tryckdifferenser upp till 10.000 Pa
4. 100% tätt genom speciell limningsprocess
5. Rengöring ända in till kärnan enligt VDI 3803, VDI 6022, DIN EN 13053
6. Behovsstyrd avfrostning
7. Integrerat, ErP-kompatibelt bypass-spjällsystem

mer information

Följ oss på sociala medier