Menerga

Adsolair DX cooling

Adsolair med effektreglerad integrerad kompressordriven kylanläggning

Vid mycket höga utetemperaturer kan värmeåtervinningssystemet Adsolair utökas med en integrerad kompressordriven kylanläggning för att öka kylkapaciteten och avfuktningen. Denna variant finns också i reversibelt utförande och kan kombineras med Adsolair Adiabatic.

  • Ökning av prestanda av den integrerade DX-kylan på upp till 25% genom underkylare
  • Liten mängd köldmedium (upp till -65%) och mindre tryckfall på luftsidan genom microchanel-luftkondensor (upp till -40%)
  • Erfarenhet med indirekt evaporativa kylsystem i kombination med kylsystem i mer än 25 år
  • Effektreglerad kompressorer för kylning och därmed lägre anslutningseffekt och energibehov
  • Individuell och behovsbaserad kyldimensionering, t.ex. frånkoppling kyla
  • Kompressordriven kylanläggning testad enligt PED 2014/68/EU
Följ oss i vår
sociala nätverk