Menerga

Adconair DX cooling

Adconair med effektreglerad integrerad kompressordriven kylanläggning

Vid mycket höga utetemperaturer kan värmeåtervinningssystemet Adconair utökas med en integrerad kompressordriven kylanläggning för att öka kylkapaciteten och avfuktningen. Denna variant finns också i reversibelt utförande och kan kombineras med Adconair Adiabatic.

  • Ökning av prestanda av den integrerade DX-kylan på upp till 25% genom underkylare
  • Liten mängd köldmedium och mindre tryckfall på luftsidan genom microchanel-luftkondensor
  • EER-värden upp till 12 genom kombination av Adiabatik DX-kyla möjligt
  • Låg elektrisk anslutningseffekt, och inga elektriska förbrukningstoppar under sommaren
  • Användning av spillvärme, fjärrvärme, solvärme, ...⇒ inget externt kyltorn krävs
  • Kompressordriven kylanläggning testad enligt PED 2014/68/EU
Följ oss på sociala medier