Menerga

ThermoCondCF/HP för mindre simhallar

Simhallsavfuktare med motströmsvärmeväxlare (CF) och integrerad värmepump (VP/HP) som tillval

Avfuktningen av simhallen sker med värmeåtervinningssystemet ThermoCondCF uteslutande med en reglerad mängd uteluft. Den fuktiga simhallsluften transporteras ut ur simhallen samtidigt som torrare, kallare uteluft blandas till returluftsflödet in i simhallen.

I avfuktningsdrift överförs den sensibla energi som lagras i simhallen via det rekuperativa värmeåtervinningssystemet till uteluften. Speciellt vid simhallsavfuktning har detta system fördelen att fukt och luktämnen ur frånluften inte överförs till uteluften utan transporteras ut ur byggnaden via avluft. Luftkvalitén i simhallen kan därmed ökas avsevärt.

När värmeåtervinningen inte är tillräckligt stor för att uppnå den önskade tilluftstemperaturen eftervärms tilluften med det vattenburna värmebatteriet.

Vid mycket höga utetemperaturer tillåter ett integrerat, steglöst reglerbart bypass-spjäll en bypass av värmeåtervinningssystemet. Så kan man även under dessa förhållanden upprätthålla en behaglig temperatur i simhallen.

Alla system med ThermoCondCF VÅV för privata områden uppfyller de stränga krav på effektivisering av andra steget i EU-förordning 1253/2014 baserat på det europeiska ekodesigndirektivet (ErP-direktivet) 2009/125/EG.

Lösningen med en ThermoCondHP värmeåtervinning är dessutom utrustad med en integrerad värmepump vilket möjligjör avfuktning även i nattdrift i returluftsdrift och ytterligare ökar avfuktarens totala effektivitet. Som tillval kan detta system utökas med en bassängvattenkondensor för uppvärmning av bassängvattnet.

ThermoCondHP värmeåtervinning för mindre simhallar uppfyller kraven för EU-förordningen 2016/2281.

  • Kompakt konstruktion för minimalt platsbehov
  • Kanalanslutningar, med termiskt isolerade stosar, kan konfigureras variabelt
  • Filtrering av luften i varje driftläge
Följ oss på sociala medier