Menerga

ThermoCond - mindre simhallar

KOMFORT MED SMART SIMHALLSTEKNIK
För luftbehandlingen av mindre simhallar används multifunktionella kompakta system med ett ThermoCond värmeåtervinningssystem. Den kompakta konstruktionen av våra systemlösningar möjliggör en installation i teknikrum utan att simhallens arkitektur påverkas.

Högkvalitativa komponenter i kombination med exakt styr- och reglering garanterar alltid en ekonomisk drift med bästa komfortklimat. Menerga-aggregat med ThermoCond värmeåtervinning avfuktar, värmer upp och ventilerar simhallen och skapar både ett bra klimat och ett idealiskt skydd för byggnadens substans. Ytterligare faciliteter som radiatorer eller golvvärmesystem krävs vanligtvis inte. 

För ThermoCond VÅV-system för mindre simhallar används generöst dimensionerade värmeväxlare i polypropen. På grund av den höga effektiviteten hos värmeväxlaren kan en stor del av den energi som finns i simhallens frånluft återvinnas. Ventilationsvärmeförlusten och energibehovet för avfuktning kan minimeras avsevärt. Polypropen är idealisk för användningen i simhallar eftersom den är helt resistent och korrosionsfri mot ämnen som ingår i frånluften som t.ex. biprodukter av desinfektions- och rengöringsmedel.

Fördelar:

  1. Avfuktar, ventilerar och värmer upp
  2. Korrosionsfri växlare av polypropen
  3. Energieffektiva reglerbara EC-fläktar
  4. Kontinuerligt reglerat returluft-värme-spjäll
  5. ErP-kompatibel integrerad bypass
  6. Integrerad styr- och reglering, kompatibel med alla vanliga system för överordnat
    styr (DHC).
  7. Tillval: Manövrering via smartphone eller tablet

Möjliga tillval:

mer information

Följ oss på sociala medier