Menerga

Drysolair

ENERGIEFFEKTIV LUFTAVFUKTNING
Menerga-lösningar med ett Drysolair system har utvecklats speciellt för att avleda stora interna fuktlaster. Genom att förkyla luften i värmeväxlaren innan den avfuktas arbetar aggregatet med en  betydligt lägre kompressoreffekt än ett renodlat värmepumpsystem och skapar ett konstant bra klimat i ishallar, inom torkning av byggnader eller för industriella torkprocesser. Högkvalitativa komponenter i kombination med exakt styrning och reglering garanterar alltid en ekonomisk drift och anpassar temperatur och fukt till behovet.

Fördelar

  1. Maximal effektivitet vid avfuktning säkerställer låga driftkostnader
  2. Kombination av värmeåtervinning och värmepump garanterar lågt effektbehov
  3. Kompakt konstruktion
  4. Minsta uppställningsyta
  5. Integrerat smart styr- och reglersystem

mer information

Följ oss på sociala medier