Menerga

Produkter & lösningar

Våra anläggningar är resultatet av ett högkvalitativt och smart ingenjörs- och hantverksarbete. De fungerar pålitligt under många år och sänker driftskostnaden avsevärt. Varför? För att vi redan i grundkonceptet integrerar alla komponenter för luftbehandling såsom ventilation, värme och kyla, samt att vi utrustar aggregaten med en genomtänkt styr- och reglering.

Varje anläggning kontrolleras noga med testkörning i vår fabrik innan den levereras. De kompakta aggregaten levereras klara för anslutning. De installeras och tas i drift på byggarbetsplatsen med några få handgrepp.

Med mer än 40.000 installerade anläggningar i hela världen täcker vi i stort sett samtliga användningsområden. Vi säljer inte bara aggregaten utan delar med oss av vår långa erfarenhet. Vid sökandet efter den bästa lösningen analyserar vi tillsammans med dig de specifika förhållandena på plats. Vi ställer många frågor för att kunna hitta en optimal lösning. Kanske kan man använda en alternativ energikälla för att sänka driftskostnaden ytterligare? På så sätt har vi förverkligat en lång rad projekt med våra partners, varav många har fått utmärkelser för sin energieffektivitet. Detta är vi stolta över. Men det som gör oss mest glad är kunskapen om gemensamt utvecklade lösningar som sparar pengar åt operatörer och investerare - varje dag, varje månad och varje år. Investeringskostnaden räknas hem på mycket kort tid!

Vi sammanställer gärna referenslistor över våra produkter för de byggnadstyper som du är intresserad av. Eller kanske vill du utmana oss med ett helt nytt projekt? Vi hittar en passande lösning för varje krav! Vår erfarenhet från specialprojekt är omfattande - våra anläggningar finns bland annat på teleskopfältet „ALMA“ i Atacama-öknen och i polarstationen „Princess Elisabeth Station“ vid Sydpolen. Vi antar alla utmaningar!


Våra produkter

  ThermoCondCF - mindre simhallar

  Menerga-lösningar med ThermoCond är kompakta multifunktionssystem för klimatisering av mindre simhallar. Högkvalitativa komponenter i kombination med exakt styrning och reglering garanterar alltid en ekonomisk drift med bästa komfortklimat.

  ThermoCondCF - mindre simhallar

  ThermoCondCF - offentliga simhallar

  Menerga-lösningar med ThermoCondCF och ThermoCondHP värmeåtervinningssystem uppnår genom smart teknologi, komfort och konsekvent energieffektivitet.

  ThermoCondCF - offentliga simhallar

  ThermoCondHP – offentliga simhallar

  Simhallsavfuktare med asymmetrisk plattvärmeväxlare och integrerad värmepump för offentliga simhallar

  ThermoCondHP - offentliga simhallar

  Adconair

  Adconair värmeåtervinning håller hög nivå tack vare motströmsvärmeväxlaren. Värmeväxlaren arbetar med en faktisk motströmsandel på över 80%.

  Adconair

  Adconair AdiabaticzeroGWP

  Menerga bevisar att man kan kyla även utan kompressordrivna kylanläggningar. Detta möjliggör den nya klimatneutrala kyltekniken AdiabaticzeroGWP baserad på det beprövade Adconair värmeåtervinningssystemet.

  Adconair AdiabaticzeroGWP

  Adconair AdiabaticDXcarbonfree

  För att undvika en hög energiförbrukning på sommarens kylsässong har Menerga utvecklat den nya termiskt drivna kyltekniken AdiabaticDXcarbonfree som även baserar på det beprövade Adconair värmeåtervinningssystemet.

  Adconair AdiabaticDXcarbonfree

  Adcoolair

  Värmeåtervinningssystemet Adcoolair gör det möjligt att transportera bort värme i returluftsdrift från datacenter och andra utrymmen med hög värmebelastning.

  Adcoolair

  Adsolair

  Menerga-lösningar med en Adsolair-VÅV uppnår höga värmeåtervinningsgrader och kan användas flexibelt inom klimatisering. Med hjälp av den integrerade evaporativa kylan kan temperaturen sänkas med upp till 12 K.

  Adsolair

  AquaCond

  Allt för ofta avleds varmt gråvatten till kanalisationssystemet, med all innehållande energi helt oanvänd. Menerga-lösningar med ett AquaCond värmeåtervinningssystem återvinner en stor del av denna värmeenergi och överför den till tappvattnet. Genom att kombinera värmeväxlare och värmepump krävs endast ca 10% av energimängden som skulle behövas vid konventionell uppvärmning.

  AquaCond

  Drysolair

  Menerga-lösningar med ett Drysolair system har utvecklats speciellt för att avleda stora interna fuktlaster. Genom att förkyla luften i värmeväxlaren innan den avfuktas arbetar aggregatet med en  betydligt lägre kompressoreffekt än ett renodlat värmepumpsystem och skapar ett konstant bra klimat.

  Drysolair

  Frecolair

  Menerga-lösningar med ett Frecolair kylsystem har utvecklades speciellt för att transportera bort överskottsvärme i objekt utan fuktkrav. I datacenter och teknikcentraler säkerställer de en pålitlig drift och reglerar tilluftstemperaturen med gradprecision.

  Frecolair

  Hybritemp

  Kylning med kallvatten finns inom många olika områden: Den används för att transportera bort överskottsvärme från utrymmen med hög värmebelastning, för kylning inom industriell tillverkning eller för komfortventilation av byggnader. Menerga-lösningar med en Hybritemp värmeåtervinning är optimalt anpassade till dessa krav.

  Hybritemp

  Resolair

  Det regenerativa Resolair värmeåtervinningssystem uppnår maximala värmeåtervinningsgrader med mycket låga interna tryckfall. De utmärker sig med en hög termisk och elektrisk effektivitet.

  Resolair

  Vätskekopplad återvinning

  Värmeåtervinningen med en vätskekopplad återvinning är utformat för applikationer där en strikt separation av luftriktningen är nödvändig av hygieniska eller säkerhetsskäl. På grund av den strukturella konstruktionen undviks en massöverföring vid värmeåtervinningen.

  Vätskekopplad återvinning

  Roterande värmeväxlare

  Luftbehandlingsteknik med roterande värmeväxlare samlar poäng för sin kostnadseffektivitet i samband med investering och drift. Med en längd på endast 200 mm uppnår dessa värmeåtervinningssystem ErP2018-kompatibla verkningsgrader och de låga tryckfall säkerställer en låg energiförbrukning hos fläktarna.

  Roterande värmeväxlare

  Spaltventiler

  Spaltventiler från Menerga gör det möjligt att styra luften effektivt och med jämn fördelning i rummet. De syns knappt och är lätta att montera. I simhallar monteras de i fönsterpartierna för att förhindra kondens på dessa.

  Spaltventiler

  Trisolair

  Menerga-lösningar med en Trisolair VÅV uppnår de högsta värmeåtervinningsgraderna vid låga till mellanstora luftflöden och kan användas flexibelt. På grund av den kompakta konstruktionen lämpar sig aggregaten särskilt väl för renovering.

  Trisolair

  Följ oss på sociala medier