Menerga

Aqua Park

Ekonomin i en simhall beror på antalet besökare, den dagliga belastningen, de befintliga attraktioner och många andra faktorer. Om besökare inte trivs, kommer de inte tillbaka eller stannar bara en kort stund. Begreppet må-bra-klimat får ekonomisk betydelse och speciellt i fritidsbad behöver även klimatet i angränsande områden såsom omklädningsrum, spa och avkopplingsområden, restauranger eller entré kontrolleras säkert.

Följ oss på sociala medier