Menerga

Storkök

I kök, särskilt i storkök, missar man vanligtvis den stora potentialen för energibesparingar i form av outnyttjad spillvärme. Tungt förorenad, fet luft kommer ofta in i aggregatet trots filtrering och separation, vilket leder till felfunktioner och blockeringar av värmeväxlarna. Menerga har utvecklat en helautomatisk rengöringsfunktion som gör det enkelt att använda de mycket effektiva centrala luftbehandlingsaggregaten för värmeåtervinning i kök och storkök. Vidare måste ett optimalt ventilationssystem undvika att luktstörningar sprids i kök och angränsande rum, samt att hålla behagliga arbetsförhållanden för kökspersonalen avseende lufttemperaturen, fukt och lufthastighet.

Menerga lösning:
Adsolair

Följ oss på sociala medier