Menerga

Sjukhus

Inom hälsovårdssektorn står hygienen i fokus, eftersom föroreningar av bakterier eller virus alltid bör undvikas. Utöver de lagstadgade hygienkraven blir den tekniska utrustningen allt viktigare då den ökar den inre belastningen ytterligare. I speciella skyddsområden, som kirurgiavdelningar, krävs utöver arbetsmiljöstandarder dynamisk avskärmning genom ventilationen. Alla dessa kriterier uppfylls av ett smart ventilations- och luftbehandlingssystem med hög tillförlitlighet. Det håller driftskostnaderna så låga som möjligt i en anläggning där även ekonomi spelar en viktig roll.

Menerga har lösningar som förutom en hög grad av värmeåtervinning även på ett effektivt sätt möjliggör en kylning inom tillåtna gränser.

Följ oss på sociala medier