Menerga

Laboratorium

Ett stort fokus i laboratorier kretsar kring hygienen, dvs att man undviker föroreningar med bakterier eller virus. I speciella skyddsområden krävs utöver arbetsmiljöstandarder dynamisk avskärmning genom ventilationen. Aktiva och passiva luftslussar skyddar känsliga områden. Övertryckszoner vid omhändertagande av steril utrustning är lika nödvändiga som undertryckszoner i intensivvården eller i områden där det måste kunna garanteras helt bakteriefri miljö. Ett smart ventilations- och luftbehandlingssystem uppfyller alla dessa krav med mycket hög tillförlitlighet vad gäller driftstopp.

 

Följ oss på sociala medier