Menerga

Hälsovård

Hälsovårdssektorn befinner sig som många andra områden i en förändringsfas. Kommunala och statliga anslag samt kunders och patienters krav gör att det i allt större utsträckning endast beviljas projekt med referensobjekt-karaktär. Byggnadens tekniska utrustning blir alltmer en konkurrensfaktor – och det är ju inte konstigt om man till exempel betänker att patienter på ett sjukhus är beroende av denna utrustning dygnet runt..

Kraven som ställs på luftbehandling i hälsosektorn är lika olika som de olika typerna av rum som finns. Ett stort fokus i laboratorier kretsar kring hygienen, dvs att man undviker föroreningar med bakterier eller virus. I speciella skyddsområden, som kirurgiavdelningar, krävs utöver arbetsmiljöstandarder dynamisk avskärmning genom ventilationen. Aktiva och passiva luftslussar skyddar känsliga områden. Övertryckszoner vid omhändertagande av steril utrustning är lika nödvändiga som undertryckszoner i intensivvården eller i områden där det måste kunna garanteras helt bakteriefri miljö. Ett smart ventilations- och luftbehandlingssystem uppfyller alla dessa krav med mycket hög tillförlitlighet vad gäller driftstopp.

Förutom dessa tekniska funktioner måste alla företag som bedriver hälsovård försäkra sig om att vara kostnadseffektiva. Driftkostnaderna måste hållas nere utan att man äventyrar det övergripande systemet. Och man ställer sig en annan fråga i denna sektor: kan ett energibesparande, smart ventilations- och luftbehandlingssystem förbättra min image och min konkurrenskraft? Ja, det kan det! Till exempel genom kyla på sommaren som drivs av solenergi – inte av resursförbrukande kompressorkylsystem. Användning av förnybar energi sparar driftkostnader och ger dig konkurrensfördelar i förhållande till dina konkurrenter.

Menerga passar:

I hälsovården är det mycket höga krav på mikrobiologiska hygientester och mikrobiologiskt underhåll. Adconair-aggregat uppfyller dessa behov i och med att dess värmeväxlare kan rengöras in i minsta detalj utan att behöva demonteras. Alla komponenter som till exempel filter är lätt åtkomliga och enkla att byta ut. Renovering av gamla system är särskilt lämplig, eftersom gamla aggregat vanligtvis inte är utrustade med värmeåtervinning; här går det att spara in en stor del av driftkostnaden. Ett smart planerat övergripande system inkorporerar byggnadskomplexets alla egenskaper.  Använda till exempel spillvärme från kök och tvättinrättning som regenerativ värme för saltvatten(brine)-regenerering i våra Sorpsolair-aggregat! På så sätt kan man spara ytterligare kostnader utan att behöva avstå från en tillförlitlig och ren luftbehandling. När renovering av byggnaden planeras ska fokus inte läggas på de initiala investeringskostnaderna utan på totalkostnaden, med avsevärt lägre uppföljningskostnader. Det finns ytterligare fördelar, särskilt i sjukhus som behöver renoveras: de system som konstruerades på 1970-talet var ofta avsedda för större luftvolym. Trots den generösa planeringen kan dessa aggregat inte längre klara det önskade luftflödet p.g.a. tillbyggnader. Menerga-aggregat är vanligtvis mycket kompaktare än sina konkurrenters; aggregaten är lätt integrerade i utrymmen och realisera en högre kapacitet. Menerga-aggregat kan enkelt, med bra lönsamhet och utan problem kombineras med befintliga kylsystem.

Följ oss på sociala medier