Menerga

Datacenter

Mobile First, Cloud Computing, Big Data ... - efterfrågan på datorkapacitet växer ständigt över hela världen. Här tillkommer: Information- och kommunikationsteknik har länge varit en hög prioritet i alla företag. IT-komponenterna blir allt effektivare - även i medelklassen. Därför stiger energikonsumtionen och elkostnaderna snabbt.

Strömförsörjningen av servrar och deras kylning kostar flera miljarder euro varje år. Energieffektivitet är därför en central fråga och en viktig uppgift för datacenter operatörer. Den som löser den här uppgiften bäst, har en avgörande konkurrensfördel: lägre driftskostnader.

Effektiviteten hos ett datacenter mäts med PUE-värdet. PUE står för „Power Usage Effectiveness“. Detta mätvärde anger datacentrets totala strömförbrukning i förhållande till den ström som förbrukas för att generera den faktiska processorkraften.
Det optimala PUE-värdet är idealiskt vid 1,0. I själva verket är det vanligt med dubbelt så höga värden på upp till 2,0. Resultatet är att det ibland används samma mängd energi för nödvändig luftbehandling och andra processer i ett datacenter som för den faktiska driften av servrarna.
Ännu mer: Kylningen av serverrum, som naturligtvis är beroende på de lokala förhållanden, kan i många fall till och med stå för upp till 60% av de totala energikostnaderna. Med tanke på ständigt stigande elpriser är det inte lönsamt ur ekonomisk- och företagssynpunkt. Anledningen till detta beror ofta på ineffektiva kylningskoncept.
Det behöver inte vara så. Genom att använda energibesparande luftbehandlingsteknik är PUE-värden på 1,2 redan möjliga idag. Detta har två stora fördelar: Energikostnaderna minskas betydligt och man uppfyller kraven för "gröna" datacenter. Eftersom systemen i ett datacenter är i drift 365 dagar om året utan avbrott, är en permanent, pålitlig värmeavledning viktig för att säkerställa denna kontinuerliga drift.

Menerga har etablerat sig med smarta lösningar för högeffektiv kylning av datacenter. Dessa system säkerställer en värmeavledning från datacenter med mycket låg energiförbrukning. Detta möjliggörs genom kombinationen av indirekt frikyla, indirekt evaporativ kyla och kompressionskyla. Vid låga utetemperaturer under 12°C är kylbehovet täckt av indirekt fri kyla. Härvid skiljs processluft och uteluft fysiskt i en separat luftriktning åt. Vid högre utetemperaturer kopplas den evaporativa-driften in. Uteluften kyls genom indirekt evaporativ kyla, dvs genom befuktning av uteluft i värmeväxlaren. I detta fall upptas värme ur frånluften via värmeväxlarens separationsyta.
Den främsta fördelen med evaporativ kyla är den låga energiförbrukningen kombinerat med hög kylkapacitet. Dessutom kan den Integrerad kompressordrivna kylanläggningen göras mindre. Detta är förenat med en lägre mängd av köldmedium i kylkretsen.
Som ett resultat sparar företag energikostnader, minskar driftskostnaderna tydligt och samlar poängen inom miljö- och samhällsansvar.

mer information

Följ oss på sociala medier