Menerga

Vi är vid din sida

COVID19 + Simhalls-
klimatisering

mer information hittar du här

Tyska datacenter priset

Läs mer

Menerga vinner tyska
"Cooling Award"

Läs mer

Precision för hållbarhet

Effektivt klimat till punkt och pricka 

Läs mer

Bättre klimat, bättre resultat

Med minimal
energi-
användning

Läs mer

Menerga-aggregat används i mer eller mindre hela världen på platser där det finns behov av temperatur- och klimatkontroll.

Datacenter

Efterfrågan på datakapacitet växer stadigt på grund av utvecklingen inom Cloud Computing eller Big Data och informations- och kommunikationstekniken blir allt viktigare. Detta gör det allt viktigare att med ett effektivt kylsystem hålla den växande datacenter kapaciteten, de därav resulterande energibehoven och CO2-utsläpp så låga som möjligt. Skydda inte bara dina data utan också miljön med en effektiv luftbehandling från Menerga.

Läs mer

Precision

Känslig teknik, värdefulla samlingar eller specifika byggnader kräver att man tillhandahåller exakt definierade temperaturområden. I områden där hög redundans, tillförlitlighet och effektivitet krävs, tillåter våra högpresterande aggregat och en smart regleringsprincip med exakt kontroll på temperaturer och relativ fukt. Så säkerställer vi att det alltid finns en preciserad klimatisering anpassade efter tillämpningen.

Läs mer

Industri

Inte bara processer och produkter måste klimatiseras, utan det borde skapas ett bra och framför allt lämpligt klimat till personalen. De olika kraven för industrisektorn är mycket stora och specifika. Eftersom t.ex. många produktionshallar vanligen är mycket stora och höga och ibland även skadliga ämnen måste transporteras bort, är en behovsanpassad klimatisering nödvändig. Detta ökar inte bara medarbetarnas motivation och prestation utan har även positiva effekter på produktionskvaliteten och kapaciteten av produktionsmaskinerna.

Läs mer

Simhall

Klimatisering av simhallar tillhör de mest krävande uppgifterna inom luftbehandling - i detta område har vi vårt ursprung. Vi skapar inte bara ett komfortabelt klimat för idrottare och SPA-vänner, utan är också angelägna att skydda byggnaden mot fuktskador genom en kontinuerlig avfuktning av simhallsluften.

Läs mer

Hygien

Genom ett smart ventilations- och klimatiseringssystem klarar vi att undvika föroreningar av bakterier och virus. I speciella skyddsområden, till exempel operationsområdet, krävs utöver arbetsmiljöstandarder dynamisk avskärmning genom ventilationen. Vi uppfyller alla dessa krav med hög tillförlitlighet och håller även driftskostnaderna så låga som möjligt, eftersom vi naturligtvis också fokuserar på ekonomin i era system.

Läs mer

Service

Experter till din tjänst, när som helst och var som helst. Med ett omfattande serviceutbud och ett servicenätverk som täcker hela Europa garanterar Menergas tekniska support en ekonomisk och fördelaktig service för er anläggning, från dagen för idrifttagningen och under hela dess livslängd.

Läs mer


Kompakta kylaggregat för datacenter

FAKTA, TACK!

  • För små till medelstora effektintervall (10 till 50 kW)
  • Kompakt konstruktion med mindre aggregatdimensioner
  • Tillulufttemperatur året om 22°C +/- 1 K (vid en maximal våttemperatur i uteluften på 24°C)
  • 100% returluftsdrift
  • Ingen kylanläggning med ett konventionellt köldmedium krävs
  • Klimatneutral kylteknik
  • Enklare service genom användning av vatten som köldmedium

 

Termiskt driven HFC-fri luftbehandling

Adconair AdiabaticDXcarbonfree

För att undvika en hög energiförbrukning på sommarens kylsässong har Menerga utvecklat den nya termiskt drivna kyltekniken AdiabaticDXcarbonfree som även baserar på det beprövade Adconair värmeåtervinningssystemet.

Läs mer

Nyheter

COVID19 + Simhallsklimatisering

Luftbehandling för simhallsavfuktning: Vad bör jag tänka på?

Läs mer

New name: Syneco becomes Menerga

Swiss distributor of air conditioning technology changes its name and consolidates a long-standing partnership with German Menerga GmbH.

Läs mer

Corona update – We are by your side

We are constantly evaluating the situation and work to mitigate risks where necessary. The protection of our customers and our employees is our...

Läs mer

Följ oss på sociala medier