Menerga

Handleiding

De transport- en montagehandleiding zorgt voor een veilige en efficiënte omgang van de ventilatie- en watertechnische apparatuur van de fabrikant Menerga. Bij levering wordt een kopie aan het apparaat bevestigd en moet in de directe nabijheid van het apparaat worden bewaard en altijd toegankelijk zijn voor het personeel.

Deze handleiding en instructies zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik met het apparaat. Afbeeldingen in deze transport- en montagehandleiding dienen voor een algemeen basisbegrip en kunnen afwijken van de eigenlijke versie van het apparaat. Voor zover specificaties en verklaringen worden opgesteld die de veiligheid en functionaliteit van het transport, de montage en de bediening omvatten, moeten deze altijd worden opgevolgd. Het gebruik en/of de communicatie van de inhoud is uitsluitend ter informatie van de installateur, de exploitant en/of de eigenaar. Het gebruik van de auteursrechtelijk beschermde foto's, afbeeldingen, tekeningen en grafieken is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van Menerga GmbH.

Volg ons op social media