Natuurlijke koelmiddelen

Menerga gebruikt natuurlijke koelmiddelen

Milieuvriendelijke koelmiddelen voor duurzame koeling

Onze diepgewortelde overtuiging van duurzaamheid en milieubescherming komt met name tot uiting in het gebruik van water als koelmiddel. Water is een zeer duurzame optie omdat het geen schadelijke gevolgen heeft voor het milieu in vergelijking met conventionele koelmiddelen en de negatieve invloed op klimaatverandering minimaliseert. Deze innovatieve aanpak gaat hand in hand met onze inspanningen om onze impact op het milieu te verminderen en de klimaatdoelstellingen te halen.

Beheersing van milieueffecten

Klimaatverandering aanpakken via REACH en F-gasregelgeving

De REACH-verordening en de F-gassenverordening zijn twee belangrijke rechtsinstrumenten van de Europese Unie die bijdragen aan het beheersen van de milieueffecten en klimaatverandering in verband met chemische stoffen en koelmiddelen. De F-gassenverordening heeft tot doel de uitstoot van gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen) te verminderen en de klimaatverandering te beperken door quota vast te stellen voor het op de markt brengen van deze gassen, in het bijzonder voor gassen met een hoog aardopwarmingsvermogen (GWP) van meer dan 150.

Het PFAS-verbod in airconditioning- en ventilatietechnologie staat voor de deur.

PFAS-vrije koelmiddelen

De aankomende wetgeving om PFAS in airconditioning- en ventilatietechnologie te beperken is van groot belang voor het milieu en de gezondheid. PFAS (per- en polyfluoralkylverbindingen) zijn zeer vervuilende chemicaliën die in veel koelmiddelen worden gebruikt. Het gebruik ervan draagt aanzienlijk bij aan de opwarming van de aarde en vormt een bedreiging voor het milieu. De geplande wet is gericht op het verminderen of verbieden van het gebruik van koelmiddelen die PFAS bevatten, wat een belangrijke stap is in het verminderen van de impact van luchtbehandeling- en ventilatietechnologie op het klimaat.

Menerga gebruikt natuurlijke koelmiddelen

Onze diepgewortelde overtuiging van duurzaamheid en milieubescherming komt met name tot uiting in het gebruik van water als koelmiddel. Water is een zeer duurzame optie omdat het geen schadelijke gevolgen heeft voor het milieu in vergelijking met conventionele koelmiddelen en de negatieve invloed op klimaatverandering minimaliseert.

Deze innovatieve aanpak gaat hand in hand met onze inspanningen om onze impact op het milieu te verminderen en de klimaatdoelstellingen te halen.

Innovatie voor de toekomst

Koolstofdioxide als koelmiddel

Duurzame ontwikkeling

Bij Menerga streven we er altijd naar om onze koeloplossingen voortdurend te verbeteren en milieuvriendelijker te maken. Een spannende ontwikkeling waar we in de toekomst naar uitkijken is het gebruik van CO2 ( koolstofdioxide) als koelmiddel. Deze baanbrekende innovatie zal onze inzet voor duurzaamheid en milieubescherming verder stimuleren.

Hier zijn enkele van de belangrijkste voordelen van CO2 als koelmiddel:

Milieuvriendelijkheid

Koolstofdioxide is een natuurlijk koelmiddel en draagt niet bij aan de vernietiging van de ozonlaag. Vergeleken met synthetische koelmiddelen heeft CO2 een zeer laag aardopwarmingsvermogen (GWP) en levert het slechts een beperkte bijdrage aan klimaatverandering.

Duurzaamheid

CO2 is in grote hoeveelheden beschikbaar en kan worden gewonnen uit natuurlijke bronnen of worden gerecycleerd als bijproduct van industriële processen. Dit maakt het een duurzame keuze.

Energie-efficiëntie

CO2 heeft uitstekende thermodynamische eigenschappen die leiden tot een verbeterde energie-efficiëntie in veel toepassingen. Dit betekent dat op CO2 gebaseerde koelsystemen doorgaans minder energie verbruiken en dus kostenefficiënter zijn.

Veiligheid

In vergelijking met sommige andere natuurlijke koelmiddelen zoals ammoniak, is CO2 niet giftig en niet brandbaar. Dit vergemakkelijkt de hantering, de opslag en het onderhoud van CO2-koelinstallaties en verhoogt de veiligheid.

Veelzijdigheid

CO2 is geschikt voor een groot aantal koeltoepassingen, van commerciële koelkasten tot industriële koelsystemen. Het kan worden gebruikt in toepassingen met zowel hoge als lage temperaturen.

Beschikbaarheid op lange termijn

Aangezien CO2 natuurlijke beschikbaar is is, is de voorraad ervan op lange termijn verzekerd en niet afhankelijk van geopolitieke factoren of beperkt voorkomen.

CO2 als koelmiddel

Milieuvriendelijk alternatief

Het is een natuurlijk koelmiddel dat geen schadelijke effecten heeft op het milieu. Vergeleken met conventionele synthetische koelmiddelen is CO2 een milieuvriendelijk alternatief waarbij geen schadelijke broeikasgassen vrijkomen.

Het gebruik van CO2 als koelmiddel biedt een aantal voordelen die het een aantrekkelijke optie maken.

Samen de toekomst in: Praat met ons over duurzame koelmiddelen.

We weten dat elke toepassing uniek is en we staan klaar om uw individuele vereisten te begrijpen en oplossingen op maat te ontwikkelen. Ons verkoopteam staat altijd klaar om al uw vragen over onze duurzame koudemiddelen en koeloplossingen te beantwoorden.