Menerga

Procesy technologiczne

W przygotowywaniu powietrza procesowego nie ma miejsca na błędy. W zależności od konkretnego zastosowania, odchylenie od właściwie zdefiniowanych parametrów wilgotności, temperatury, wydajności może być przyczyną przestoju produkcji lub prowadzić bezpośrednio do obniżenia jakości produktu. Urządzenia Menerga są projektowane w taki sposób, aby w dowolnym momencie tworzyć precyzyjnie określone warunki. Oprócz zmniejszenia zapotrzebowania na energię, centrala wentylacyjna musi być wyposażona w inteligentny system sterowania, który można łatwo zintegrować z otoczeniem procesowym.

 

Rozwiązania Menerga:
 

Dołącz do nas!