Polityka prywatności

My, firma Menerga GmbH, Alexanderstraße 38 w 45472 Mülheim an der Ruhr w Niemczech, zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) szczegółowo informujemy o przetwarzaniu zbioru danych osobowych (zwanych dalej "danymi").
RODO nałożyło obowiązki w celu zapewnienia ochrony danych osobowych podczas ich przetwarzania.
Następnie poinformujemy Cię, które z Twoich danych osobowych są gromadzone i przetwarzane oraz jakie masz prawa z nimi związane.

Cel przetwarzania:

Przetwarzanie zamówienia jest niezbędne do realizacji zamówień i dostawy przedmiotów umowy. Przetwarzamy dane użytkownika w następujących celach:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu:

 • Wypełnienia zobowiązań umownych

 • Ustalenie limitu kredytowego klienta

 • Ustalenie kwoty zamówienia podlegającej uznaniu

 • Obsługa płatności

 • Dostawa zamówionych towarów i usług

 • Przekazywanie adresu i danych kontaktowych użytkownika dostawcom usług logistycznych w celu realizacji dostawy towarów.

 • Przekazywanie adresu i danych kontaktowych użytkownika naszym wewnętrznym i zewnętrznym technikom serwisowym w celu świadczenia usług

 • Zapisanie danych użytkownika w systemie CRM grupy Systemair w celu stworzenia oferty, zaplanowania i skoordynowania wizyt serwisowych lub sprzedaży części zamiennych

 • Potencjalne przekazanie danych użytkownika do spółek handlowych Menerga Leipzig, Podelwitzerstr. 5, 04680 Colditz OT Commichau lub Menerga Monachium, Theresienstraße 9, 83339 Chieming, w celu obsługi klienta.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w uzasadnionym interesie pielęgnowania naszych relacji biznesowych poprzez marketing bezpośredni:

 • Wysyłanie interesujących informacji o naszych produktach lub promocjach

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO za zgodą użytkownika:

 • Wysyłanie naszego biuletynu firmowego

Czas trwania przetwarzania:

Przetwarzamy Twoje dane tylko tak długo, jak są one potrzebne do realizacji umowy lub spełnienia bieżących wymogów handlowych i podatkowych związanych z przechowywaniem danych. Obejmuje to równieżpromowanie naszych wzajemnych relacji biznesowych.
Dokumenty handlowe są archiwizowane przez 6 odpowiednich 10 lat zgodnie z kodeksem prawa handlowego i kodeksem podatkowym.
Dopóki nie wyrazisz sprzeciwu, będziemy wykorzystywać dane do obsługi klienta i intensyfikacji naszych relacji biznesowych z Tobą.
Jeśli zażądasz usunięcia swoich danych, zrobimy to natychmiast, o ile nie będzie to sprzeczne z bieżącymi wymogami handlowymi i podatkowymi związanymi z przechowywaniem danych.

Prawa użytkownika jako osoby, której dane dotyczą:

Zgodnie z RODO użytkownikowi przysługują następujące prawa:

 • Informacje o przetwarzaniu Twoich danych

 • Sprostowanie lub usunięcie danych

 • Ograniczenie przetwarzania (możliwe tylko zapisywanie)

 • Sprzeciw wobec przetwarzania

 • Przenoszenie danych

 • wycofania zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mamy nadzieję, że te informacje pomogą Ci skorzystać z przysługujących Ci praw dotyczących Twojego zbioru danych osobowych. Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat polityki prywatności, zapoznaj się z naszym oświadczeniem o ochronie prywatności lub skontaktuj się z organem nadzorczym.
W przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych w naszej firmie prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, panem Joergiem Wisperem, Datenschutz@menerga.com.

1. Przegląd ochrony danych

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?
Dane gromadzone na tej stronie są przetwarzane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora można znaleźć w wymaganej nocie prawnej witryny.

W jaki sposób gromadzimy Twoje dane?
Niektóre dane są gromadzone, gdy nam je przekazujesz. Mogą to być na przykład dane wprowadzone w formularzu kontaktowym.
Inne dane są gromadzone automatycznie przez nasze systemy informatyczne podczas odwiedzania witryny. Dane te to przede wszystkim dane techniczne, takie jak przeglądarka i system operacyjny, z którego korzystasz lub kiedy uzyskałeś dostęp do strony. Dane te są gromadzone automatycznie po wejściu na naszą stronę internetową.

Do czego wykorzystujemy dane użytkownika**?**
Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy sposobu, w jaki odwiedzający korzystają z witryny.

Jakie prawa przysługują użytkownikowi w odniesieniu do jego danych?
Użytkownik ma zawsze prawo do bezpłatnego zażądania informacji o przechowywanych danych, ich pochodzeniu, odbiorcach i celu ich gromadzenia. Użytkownik ma również prawo zażądać poprawienia, zablokowania lub usunięcia swoich danych. Użytkownik może w każdej chwili skontaktować się z nami, korzystając z adresu podanego w nocie prawnej, jeśli ma dalsze pytania dotyczące kwestii prywatności i ochrony danych. Użytkownik może również oczywiście złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych.

Analityka i narzędzia stron trzecich
Podczas odwiedzania naszej strony internetowej mogą być przeprowadzane analizy statystyczne dotyczące zachowania użytkownika podczas surfowania. Odbywa się to głównie za pomocą plików cookie i narzędzi analitycznych. Analiza zachowania użytkownika podczas surfowania jest zazwyczaj anonimowa, tzn. nie będziemy w stanie zidentyfikować użytkownika na podstawie tych danych. Użytkownik może sprzeciwić się takiej analizie lub zapobiec jej poprzez niekorzystanie z określonych narzędzi. Szczegółowe informacje można znaleźć w poniższej polityce prywatności.
Użytkownik może sprzeciwić się tej analizie. Poniżej poinformujemy Cię o tym, jak skorzystać z opcji w tym zakresie

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Ochrona danych
Operatorzy tej witryny bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych użytkowników. Traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych oraz niniejszą polityką prywatności.
Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone są różne dane osobowe. Dane osobowe to wszelkie dane, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje gromadzimy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.
Należy pamiętać, że dane przesyłane przez Internet (np. za pośrednictwem komunikacji e-mail) mogą podlegać naruszeniom bezpieczeństwa. Pełna ochrona danych użytkownika przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja dotycząca podmiotu odpowiedzialnego za niniejszą stronę internetową
Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

Menerga GmbH
Alexanderstraße 38
45472 Mülheim an der Ruhr
Deutschland

Telefon: +49 208 9981-0
Email: info@menerga.com

Podmiotem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (imiona i nazwiska, adresy e-mail itp.).

Cofnięciezgody na przetwarzanie danych
Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za wyraźną zgodą użytkownika. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Wystarczy nieformalna wiadomość e-mail z taką prośbą. Dane przetwarzane przed otrzymaniem wniosku mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.

Prawo do składania skarg do organów regulacyjnych
Jeśli doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do właściwych organów regulacyjnych. Właściwym organem regulacyjnym w sprawach związanych z przepisami o ochronie danych jest inspektor ochrony danych w niemieckim kraju związkowym, w którym nasza firma ma siedzibę. Listę inspektorów ochrony danych i ich dane kontaktowe można znaleźć pod następującym linkiem: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.

Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma prawo do tego, aby dane, które przetwarzamy na podstawie jego zgody lub w ramach realizacji umowy, były automatycznie dostarczane do niego lub do strony trzeciej w standardowym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Jeśli użytkownik zażąda bezpośredniego przekazania danych innemu podmiotowi odpowiedzialnemu, zostanie to wykonane wyłącznie w zakresie technicznie wykonalnym.

Szyfrowanie SSL lub TLS
Ta witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS ze względów bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że adres w przeglądarce zmienia się z "http://" na "https://", a na pasku adresu przeglądarki wyświetlana jest ikona kłódki.
Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie
Zgodnie z prawem użytkownik ma prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcy i celu przetwarzania. Użytkownik ma również prawo do poprawienia, zablokowania lub usunięcia tych danych. Użytkownik może skontaktować się z nami w dowolnym momencie, korzystając z adresu podanego w naszej nocie prawnej, jeśli ma dalsze pytania dotyczące danych osobowych.

Sprzeciwwobec promocyjnych wiadomości e-mail
Niniejszym wyraźnie zabraniamy wykorzystywania danych kontaktowych opublikowanych w kontekście wymogów noty prawnej witryny w odniesieniu do wysyłania materiałów promocyjnych i informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operator witryny zastrzega sobie prawo do podjęcia określonych kroków prawnych w przypadku otrzymania niezamówionych materiałów reklamowych, takich jak spam e-mail.

3. Inspektor ochrony danych

Ustawowy inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych dla naszej firmy.

Jörg Wisper
Alexanderstraße 38
45472 Mülheim an der Ruhr
Deutschland

Telefon: +49 208 9981-0
Email: Datenschutz@menerga.com

4. Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Pliki cookie
Niektóre z naszych stron internetowych używają plików cookie. Pliki cookie nie są szkodliwe dla komputera i nie zawierają wirusów. Pliki cookie pomagają uczynić naszą witrynę bardziej przyjazną dla użytkownika, wydajną i bezpieczną. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i zapisywane przez przeglądarkę.
Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane "pliki cookie sesji". Są one automatycznie usuwane po wizycie. Inne pliki cookie pozostają w pamięci urządzenia do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają rozpoznanie przeglądarki użytkownika podczas następnej wizyty na stronie.
Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę tak, aby informowała go o korzystaniu z plików cookie, dzięki czemu będzie mógł indywidualnie zdecydować, czy zaakceptować, czy odrzucić plik cookie. Alternatywnie, przeglądarkę można skonfigurować tak, aby automatycznie akceptowała pliki cookie pod pewnymi warunkami lub zawsze je odrzucała, lub aby automatycznie usuwała pliki cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.
Pliki cookie, które są niezbędne do umożliwienia komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, z których użytkownik chce korzystać (takich jak koszyk zakupów), są przechowywane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f DS. 6 ust. 1 lit. f DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu zapewnienia zoptymalizowanej usługi wolnej od błędów technicznych. Jeśli przechowywane są również inne pliki cookie (takie jak te używane do analizy zachowania użytkownika podczas surfowania), będą one traktowane oddzielnie w niniejszej polityce prywatności.

Formularz kontaktowy
Jeśli prześlesz nam pytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, będziemy gromadzić dane wprowadzone w formularzu, w tym podane przez Ciebie dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na Twoje pytanie i wszelkie dalsze pytania. Nie udostępniamy tych informacji bez zgody użytkownika.
W związku z tym będziemy przetwarzać wszelkie dane wprowadzone do formularza kontaktowego wyłącznie za zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 (1) (a) DSGVO. Użytkownik może odwołać swoją zgodę w dowolnym momencie. Nieformalna wiadomość e-mail z taką prośbą jest wystarczająca. Dane przetwarzane przed otrzymaniem żądania użytkownika mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.
Dane podane przez użytkownika w formularzu kontaktowym będą przechowywane do momentu zażądania ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub do momentu, gdy cel ich przechowywania przestanie być aktualny (np. po spełnieniu żądania użytkownika). Niniejsze postanowienie nie ma wpływu na żadne obowiązkowe przepisy ustawowe, w szczególności te dotyczące obowiązkowych okresów przechowywania danych.

5. Media społecznościowe

Wtyczki Facebooka (przyciski Lubię to i Udostępnij)
Nasza witryna zawiera wtyczki sieci społecznościowej Facebook, Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Wtyczki Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku Lubię to na naszej stronie. Przegląd wtyczek Facebooka można znaleźć na stronie https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę, za pośrednictwem wtyczki nawiązywane jest bezpośrednie połączenie między przeglądarką użytkownika a serwerem Facebooka. Umożliwia to Facebookowi otrzymywanie informacji o tym, że użytkownik odwiedził naszą witrynę na podstawie jego adresu IP. Jeśli użytkownik kliknie przycisk "Lubię to" na Facebooku, będąc zalogowanym na swoim koncie na Facebooku, może powiązać zawartość naszej witryny ze swoim profilem na Facebooku. Umożliwia to Facebookowi powiązanie wizyt na naszej stronie z kontem użytkownika. Należy pamiętać, że jako operator tej witryny nie mamy wiedzy na temat treści danych przesyłanych do Facebooka ani sposobu, w jaki Facebook wykorzystuje te dane. Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem https://de-de.facebook.com/policy.php.
Jeśli nie chcesz, aby Facebook powiązał Twoją wizytę na naszej stronie z Twoim kontem na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta na Facebooku.

Wtyczka Twittera
Funkcje serwisu Twitter zostały zintegrowane z naszą witryną i aplikacją. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Podczas korzystania z Twittera i funkcji "Retweet" odwiedzane strony internetowe są połączone z kontem użytkownika na Twitterze i udostępniane innym użytkownikom. W ten sposób dane będą również przekazywane do Twittera. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca tych stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez Twittera. Więcej informacji na temat polityki prywatności Twittera można znaleźć na stronie https://twitter.com/privacy.
Preferencje dotyczące prywatności w serwisie Twitter można zmienić w ustawieniach konta na stronie https://twitter.com/account/settings.

Wtyczka LinkedIn
Nasza witryna korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Usługa jest świadczona przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.
Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z naszych stron zawierających funkcje LinkedIn, przeglądarka użytkownika nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami LinkedIn. LinkedIn otrzymuje informację, że użytkownik odwiedził nasze strony internetowe na podstawie jego adresu IP. Jeśli użytkownik korzysta z przycisku LinkedIn "Poleć" i jest zalogowany na swoim koncie LinkedIn, LinkedIn może powiązać wizytę użytkownika na naszej stronie internetowej z jego kontem użytkownika. Pragniemy podkreślić, że jako dostawca tych stron nie mamy wiedzy na temat treści przesyłanych danych ani sposobu ich wykorzystania przez LinkedIn.
Więcej informacji można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

6. Analityka i reklama

Google Analytics
Ta strona korzysta z Google Analytics, usługi analityki internetowej. Jest ona obsługiwana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Google Analytics wykorzystuje tak zwane "pliki cookie". Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze użytkownika i umożliwiają analizę korzystania z witryny przez użytkownika. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.
Pliki cookie Google Analytics są przechowywane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. 6 (1) (f) DSGVO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno swojej strony internetowej, jak i reklam.

Wtyczka przeglądarki
Możesz zapobiec przechowywaniu tych plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że może to oznaczać brak możliwości korzystania z pełnej funkcjonalności tej witryny. Użytkownik może również zapobiec przekazywaniu danych generowanych przez pliki cookie na temat korzystania przez niego z witryny (w tym adresu IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Sprzeciwwobec gromadzenia danych
Użytkownik może zapobiec gromadzeniu jego danych przez Google Analytics, klikając poniższy link. Zostanie ustawiony plik cookie rezygnacji, aby zapobiec gromadzeniu danych podczas przyszłych wizyt na tej stronie: Wyłącz Google Analytics.
Więcej informacji na temat sposobu przetwarzania danych użytkownika przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

7. Newsletter

Dane do newslettera
Jeśli chcesz otrzymywać nasz newsletter, potrzebujemy ważnego adresu e-mail oraz informacji, które pozwolą nam zweryfikować, czy jesteś właścicielem podanego adresu e-mail i czy zgadzasz się na otrzymywanie tego newslettera. Żadne dodatkowe dane nie są gromadzone lub są gromadzone wyłącznie na zasadzie dobrowolności. Używamy tych danych wyłącznie do wysyłania żądanych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.
W związku z tym będziemy przetwarzać wszelkie dane wprowadzone do formularza kontaktowego wyłącznie za zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 6 (1) (a) DSGVO. Zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz ich wykorzystywanie do wysyłania newslettera można wycofać w dowolnym momencie, np. za pomocą linku "anuluj subskrypcję" w newsletterze. Dane przetwarzane przed otrzymaniem wniosku mogą być nadal przetwarzane zgodnie z prawem.
Dane podane podczas rejestracji do newslettera będą wykorzystywane do dystrybucji newslettera do momentu anulowania subskrypcji, kiedy to dane zostaną usunięte. Dane przechowywane przez nas w innych celach (np. adresy e-mail dla obszaru członków) pozostają nienaruszone.

8. Wtyczki i narzędzia

YouTube
Nasza witryna korzysta z wtyczek serwisu YouTube, który jest obsługiwany przez Google. Operatorem stron jest YouTube LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.
Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron zawierających wtyczkę YouTube, nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Tutaj serwer YouTube jest informowany o tym, które z naszych stron odwiedziłeś.
Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, YouTube pozwala Ci powiązać swoje zachowanie podczas przeglądania bezpośrednio z Twoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się ze swojego konta YouTube.
YouTube jest wykorzystywany do uatrakcyjnienia naszej strony internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych YouTube pod adresem https://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Google Maps
Ta strona korzysta z usługi map Google Maps za pośrednictwem interfejsu API. Jest ona obsługiwana przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Aby korzystać z Google Maps, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych.
Korzystanie z Google Maps leży w interesie uatrakcyjnienia naszej strony internetowej i ułatwienia lokalizacji miejsc określonych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes zgodnie z art. 6 (1) (f) DSGVO.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Google na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

Ważność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności
Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności należy traktować jako część strony internetowej, z której nastąpiło odwołanie do tej strony. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego oświadczenia nie są, przestały być lub nie są w pełni zgodne z obowiązującym stanem prawnym, treść i ważność pozostałej części niniejszego dokumentu pozostaje nienaruszona.