Projekt badawczy ALMA na pustyni Atacama: rewolucyjny system klimatzacyjny

Rozwiązanie klimatyzacyjne dla badań astronomicznych

Projekt badawczy Alma

Na chilijskiej pustyni Atacama ponad 60 teleskopów na wysokości 5 100 metrów wnosi decydujący wkład w projekt astronomiczny ALMA. Te anteny radiowe odbierają fale milimetrowe i submilimetrowe i razem tworzą ogromny teleskop, który uwidacznia wcześniej niezbadane obszary wszechświata.

Ekstremalna zdolność adaptacji

System klimatyzacji radzi sobie zarówno z wysokimi temperaturami w bezpośrednim świetle słonecznym, jak i lodowatymi warunkami w cieniu.

Precyzyjna kontrola temperatury

Jednym z głównych zadań systemu jest utrzymanie stałej temperatury pomiędzy 16 °C a 22 °C wewnątrz kabiny odbiornika przez cały rok.

Innowacyjne komponenty systemu

System klimatyzacji składa się z kilku wyspecjalizowanych komponentów, takich jak agregat chłodniczy z opcją chłodzenia swobodnego, system dystrybucji glikolu, wewnętrzne jednostki recyrkulacji powietrza i specjalnie przystosowane wentylatory.

2010

Kontrola temperatury w trudnych warunkach

Wyzwanie

Płaskowyż Chajnantor, na którym znajdują się teleskopy, znany jest z ekstremalnych warunków pogodowych. Temperatura drastycznie waha się od 30 °C do 40 °C w bezpośrednim świetle słonecznym i poniżej zera w cieniu. Aby zapewnić precyzyjne pomiary, specjalny system klimatyzacyjny musi chronić wrażliwą technologię przed tymi wahaniami.

Zaawansowana technologia na pustyni Atacama

Ekstremalne warunki

Pustynia Atakama w Chile, jeden z najbardziej suchych i najwyżej położonych regionów na świecie, oferuje idealne warunki do obserwacji astronomicznych. Jednak ekstremalne wahania temperatury wymagają specjalistycznego systemu klimatycznego dla teleskopów ALMA, aby umożliwić precyzyjne obserwacje kosmosu.

Projekt systemu klimatycznego ALMA stanowi wyjątkowe i wymagające zadanie, które mogło zostać zrealizowane tylko dzięki ścisłej współpracy wszystkich zaangażowanych stron.

Innowacyjne rozwiązania klimatyzacyjne od Menerga

Rozwiązanie Menerga

Firma Menerga otrzymała zlecenie od Vertex Antennentechnik GmbH na opracowanie niestandardowego systemu klimatyzacji. Celem było utrzymanie stałej temperatury między 16 °C a 22 °C w kabinie odbiornika przez cały rok. Opracowany system składa się z czterech głównych komponentów:

Agregat wody lodowej dla powietrza zewnętrznego z opcją chłodzenia swobodnego

System dystrybucji glikolu łączący agregat chłodniczy z wewnętrznymi jednostkami wentylacyjnymi

Dwie wewnętrzne centrale wentylacyjne do klimatyzacji pomieszczeń przyrządów pomiarowych i rejestrujących oraz odbiornika

Wentylatory optymalizujące dystrybucję powietrza w trudno dostępnych obszarach kabiny odbiornika

Projekt ten wyznacza nowe standardy w zakresie adaptacji systemów klimatycznych do ekstremalnych warunków środowiskowych i otwiera nowe horyzonty w badaniach astronomicznych.