Whistleblowing

Dążymy do prowadzenia Systemair w sposób długoterminowy i zrównoważony. W związku z tym dokładamy wszelkich starań, aby nieprawidłowości, które mogą poważnie zaszkodzić firmie lub naszym pracownikom, były wykrywane i badane tak wcześnie, jak to możliwe.

Stworzyliśmy rozwiązanie do zgłaszania nieprawidłowości, aby ułatwić osobom, które chcą przekazać informacje o nieprawidłowościach naruszających obowiązujące przepisy. Wszystkie zgłoszenia są odbierane i obsługiwane przez zewnętrznego przedstawiciela.

Należy pamiętać, że tylko osoby bezpośrednio związane z działalnością Systemair są objęte ochroną przewidzianą w przepisach dotyczących informowania o nieprawidłowościach (ustawa o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości (SFS 2021:890)). Dowiedz się więcej na temat ochrony osób zgłaszających nadużycia.

Instrukcje

Zgłaszanie za pośrednictwem wewnętrznych kanałów zgłaszania nieprawidłowości

Kanały zgłaszania nieprawidłowości

Zgłoszenia można dokonać pisemnie za pośrednictwem strony internetowej wb.2secure.se lub ustnie telefonicznie pod numerem (+46) 77-177 99 77. W obu tych kanałach można zachować anonimowość.

Jeśli chcesz dokonać zgłoszenia podczas osobistego spotkania, możesz o nie poprosić, rejestrując zgłoszenie na stronie wb .2secure.se. Spotkanie osobiste odbędzie się po uzgodnieniu z przedstawicielem firmy Systemair lub z dostawcą usług informowania o nieprawidłowościach firmy Systemair, firmą 2Secure.

Kod specyficzny dla firmy

Rejestrując nowe zgłoszenie na stronie wb.2secure. se, należy podać specyficzny dla firmy kod MEN601 , aby wskazać, że zgłoszenie dotyczy firmy Systemair.

Podanie szczegółowych informacji

Na stronie internetowej zostaniesz poproszony o udzielenie odpowiedzi na szereg pytań dotyczących sprawy, której dotyczy zgłoszenie.

Anonimowy numer sprawy

Użytkownik może pozostać anonimowy i otrzymuje unikalny numer sprawy oraz hasło, które należy zapisać, aby móc aktywnie logować się na stronie internetowej, monitorować zgłoszenie i komunikować się z osobą odpowiedzialną za sprawę w firmie 2Secure.

Proces po zgłoszeniu

Po zarejestrowaniu zgłoszenia jest ono przetwarzane przez doświadczonych specjalistów ds. spraw w firmie 2Secure, którzy kontaktują się z główną osobą kontaktową firmy Systemair na podstawie wcześniej ustalonej listy kontaktów zawierającej kilka nazwisk. Jeśli główna osoba kontaktowa jest przedmiotem zgłoszenia, zostanie o tym poinformowana inna osoba z listy kontaktów. To zawsze Systemair ostatecznie ocenia zgłoszenie i decyduje, jakie środki należy podjąć.

W przypadku zgłoszenia ustnego użytkownik ma prawo kontrolować i poprawiać potencjalne błędy w zgłoszeniu. W przypadku zgłoszenia telefonicznego użytkownik otrzyma dane logowania umożliwiające śledzenie sprawy na stronie wb.2secure.se. Jeśli chcesz kontrolować i ewentualnie poprawić swoje zgłoszenie po rejestracji, możesz o to poprosić za pośrednictwem portalu internetowego. Możesz również podpisać protokół swojego zgłoszenia, prosząc o to w portalu internetowym. Koordynacją zajmie się administrator z firmy 2Secure. Jeśli zdecydujesz się podpisać protokół podczas rejestracji, oznacza to, że firma 2Secure pozna Twoje imię i nazwisko / tożsamość. firma 2Secure chroni anonimowość użytkownika i nie ujawni tych informacji firmie. Użytkownik może zatem, nawet jeśli chce podpisać protokół z rejestracji, pozostać anonimowy dla firmy Systemair.

Zgłaszanie za pośrednictwem zewnętrznych kanałów informowania o nieprawidłowościach

Oprócz zgłoszenia do wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości w Systemair, można dokonać zgłoszenia zewnętrznego do właściwego organu w określonym obszarze odpowiedzialności lub do jednej z instytucji, organów i agencji UE.

Następujące organy zostały wyznaczone jako właściwe organy i ustanowiły zewnętrzne kanały zgłaszania:

 • Szwedzki Urząd ds

 • Krajowa Rada Mieszkalnictwa

 • Budownictwa i Planowania

 • Krajowa Rada Bezpieczeństwa Elektrycznego

 • Szwedzki Urząd ds. Przestępczości Gospodarczej

 • Szwedzki Inspektorat Pośredników w Obrocie Nieruchomościami

 • Szwedzki Urząd Nadzoru Finansowego

 • Szwedzka Agencja Zdrowia Publicznego

 • Szwedzka Agencja Gospodarki Morskiej i Wodnej

 • Szwedzki Urząd Ochrony Prywatności

 • Inspektorat Produktów Strategicznych

 • Inspektorat Zdrowia i Opieki Społecznej

 • Szwedzka Agencja Chemikaliów

 • Szwedzka Agencja Konsumentów

 • Szwedzki Urząd Ochrony Konkurencji

 • Szwedzka Agencja ds

 • Agencja Produktów Medycznych

 • Okręgowe zarządy administracyjne

 • Szwedzka Agencja ds

 • Szwedzka Agencja Ochrony Środowiska

 • Szwedzki Urząd Poczty i Telekomunikacji

 • Biura rządowe

 • Szwedzki Inspektorat Audytorów

 • Szwedzka Agencja Podatkowa

 • Szwedzka Agencja Leśna

 • Szwedzki Urząd ds. Hazardu

 • Szwedzka Agencja Energetyczna

 • Szwedzka Rada Rolnictwa

 • Szwedzka Rada ds. Akredytacji i Oceny Zgodności

 • Szwedzki Urząd ds. Bezpieczeństwa Radiacyjnego

 • Szwedzka Agencja Transportu

Przejdź do strony internetowej Szwedzkiego Urzędu ds. Środowiska Pracy, aby uzyskać podsumowanie zakresu odpowiedzialności każdego organu i dane kontaktowe: https://www.av.se/om-oss/visselblasarlagen/extern-rapporteringskanal/lista-over-myndigheter-med-ansvar-enligt-ansvarsomrade-enligt-forordning-2021949/

Informacje o ustawowej ochronie informatorów

Oprócz możliwości zgłaszania podejrzewanych nieprawidłowości zgodnie z przepisami dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach, istnieje również prawo do wolności ujawniania i pozyskiwania informacji zgodnie ze szwedzką ustawą o wolności prasy i szwedzką ustawą zasadniczą o wolności słowa. Oznacza to, że pracownik (z pewnymi wyjątkami) zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym może bezkarnie przekazywać poufne informacje do publikacji w środkach masowego przekazu objętych szwedzką ustawą o wolności prasy i szwedzką ustawą zasadniczą o wolności słowa.

Istnieje również rozszerzona ochrona pracowników w organizacjach sektora publicznego lub innych operacjach, w których obowiązuje ochrona informatorów

 • zgodnie ze szwedzką ustawą o ochronie informatorów w niektórych sektorach działalności gospodarczej (SFS 2017:151),

 • lub szwedzką ustawą o publicznym dostępie do informacji i tajemnicy (SFS 2009:400). Ta rozszerzona ochrona odnosi się do zakazu prowadzenia dochodzeń i zakazu działań odwetowych.

Zakaz dochodzenia oznacza, że agencja rządowa lub inny organ publiczny nie może, co do zasady, prowadzić dochodzenia w sprawie tego, kto złożył zawiadomienie do publikacji.

Zakaz działań odwetowych oznacza, że ogół społeczeństwa nie może podejmować środków, które mają negatywne konsekwencje dla danej osoby, ponieważ skorzystała ona z przysługującej jej wolności wypowiedzi i ujawniania informacji.