Menerga

(kopiuj 1)

Baseny

Opłacalność basenu rekreacyjnego zależy od liczby odwiedzających i intensywności użytkowania. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych typów basenów, zapotrzebowanie na energię potrzebną do wentylacji i osuszania jest szczególnie wysokie w porównaniu z innymi kosztami eksploatacyjnymi basenu. Nieprzerwane osuszanie basenu musi być zapewnione przez całą dobę, przy czym proporcje osuszania w fazach spoczynku i eksploatacji hali basenowej są różne. Dodatkowo potrzeby osuszania są zwiększane przez zastosowanie licznych atrakcji, takich jak zjeżdżalnie, które zwiększają parowanie w hali basenowej.

 

Rozwiązania Menerga:

Dołącz do nas!