Menerga

Zakłady produkcyjne

W produkcji ważne jest nie tylko klimatyzowanie procesów i produktów, ale również stworzenie dobrego klimatu wewnętrznego dla pracowników, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Wymagania dotyczące takich zastosowań są wysokie i mogą być bardzo szczególne. Wiele hal produkcyjnych ma bardzo dużą powierzchnię i wysokość, w innych zakładach produkcyjnych trzeba bezpiecznie usuwać szkodliwe substancje, lub też usuwać duże zyski cieplne itp. Zindywidualizowana klimatyzacja nie tylko zwiększa motywację i wydajność pracowników, ale ma również pozytywny wpływ na jakość produkcji i trwałość maszyn produkcyjnych.

 

Dołącz do nas!