Menerga

Klimatyzacja precyzyjna

W obiektach takich jak muzea i biblioteki precyzyjnie dobrany klimat pomieszczenia jest istotny nie tylko dla ludzi, ale również dla czułych na warunki otoczenia dokumentów, eksponatów. Skuteczna regulacja warunków w pomieszczeniach musi opierać się na bardzo precyzyjnej koordynacji różnych czynników. Są to wilgotność względna, temperatura i wpływ źródeł ciepła, a także czynniki zewnętrzne, takie jak promieniowanie słoneczne. Wszystkie te aspekty są dokładnie uwzględniane na wczesnym etapie projektowania, aby umożliwić optymalną klimatyzację na najwyższym poziomie.

Dlaczego istotna jest klimatyzacja precyzyjna?

Wrażliwość przedmiotów zgromadzonych i eksponowanych przede wszystkim w bibliotekach i muzeach tłumaczy wymóg maksymalnej precyzji w klimatyzacji. Niedostatecznie kontrolowana wilgotność względna naraża książki i cenne eksponaty nie tylko na przedwczesne starzenie się, ale w skrajnych przypadkach może prowadzić do ich zniszczenia wskutek rozwoju pleśni. W pomieszczaniach w ciągu dnia - w wyniku takich czynników, jak stale zmieniająca się liczba gości – jakość powietrza nieustannie się zmienia. Dotyczy to zarówno wartości względnej wilgotności powietrza, jak i jego temperatury. Wahania warunków w pomieszczeniu muszą być jak najszybciej i jak najskuteczniej niwelowane, czemu służy właśnie klimatyzacja precyzyjna. Inteligentne systemy kontroli klimatu w pomieszczeniu zapewniają dokładnie dopasowane poziomy temperatury i wilgotności.

Niedostrzeganym, a zarazem ważnym efektem działania systemów wentylacji w bibliotekach i muzeach jest wpływ idealnego klimatu pomieszczenia na odwiedzających. Jeśli czują się komfortowo, może to wywierać pozytywny wpływ na sferę osobistą i ekonomiczną.

Efektywna energetycznie klimatyzacja precyzyjna

Projektując system klimatyzacji precyzyjnej dla wymagających obiektów nie można oczywiście pomijać związanych z tym kosztów. Wręcz przeciwnie, można je zminimalizować na dwa główne sposoby. Po pierwsze, niskie zużycie energii przez urządzenia Menerga skutkuje niższymi kosztami eksploatacyjnymi. Po drugie, doświadczenie pokazuje, że automatycznie prowadzą one do zwiększenia wydajności personelu pracującego w takich pomieszczeniach. Ten ostatni aspekt jest szczególnie ważny w pomieszczeniach pomiarowych. Zasadniczym wymogiem jest tu ograniczenie niedokładności pomiarów wynikających z oddziaływania pyłu, wilgotności lub przeciągów - a jednocześnie umożliwienie koncentracji podczas intensywnej pracy. Wynikający z tego przyjemny i sprzyjający zdrowiu klimat w pomieszczeniu podnosi wydajność i jednocześnie zmniejsza absencję personelu z powodu choroby.

Więcej informacji

Dołącz do nas!