Menerga

W końcowym rozliczeniu najistotniejsze są koszty eksploatacji

Wentylacja krytej hali basenowej spełnia dwie główne funkcje:
1. Stworzenie idealnego przyjemnego klimatu dla sportowców oraz miłośników stref wodnego wypoczynku.

2. Ciągłe osuszanie powietrza w hali basenu w celu długotrwałej ochrony konstrukcji budynku przed uszkodzeniami spowodowanymi wilgocią.

Niezależnie od intensywności użytkowania hali basenowej, wysoki poziom odparowywania wody wymaga 24-godzinnej pracy systemu klimatyzacyjnego, idealnie regulowanego przez inteligentnie zaprojektowany system sterowania. Osuszanie hal basenowych jest niezwykle ważne zarówno w przypadku wentylacji basenów publicznych, jak i wentylacji basenów prywatnych.

Wentylacja hal basenowych

Wentylacja hal basenowych jest uważana w branży za niezwykle wymagającą dyscyplinę. Dyscyplinę, w której Menerga jest liderem rynku i innowacji. Nasze rozwiązania zapewniają w pełni zautomatyzowane przewietrzanie, osuszanie i ogrzewanie pomieszczeń, zawsze w najbardziej ekonomicznym trybie pracy, który zapewnia odpowiednie warunki w pomieszczeniu, przy jednoczesnej redukcji kosztów eksploatacji i utrzymania obiektu. Nasza wentylacja hal basenowych automatycznie reaguje na zmienną liczbę osób korzystających z poszczególnych stref obiektu, dostosowując do niej swoją pracę. To umożliwia utrzymywanie zadanych parametrów powietrza na stałym i niezmiennym poziomie. Jednocześnie w godzinach, kiedy hala basenowa jest nieużytkowana system zapewnia optymalne warunki dla zachowania konstrukcji obiektu. Zanim do hali basenowej zostaną wpuszczeni pływacy wentylacja basenu automatycznie dostosuje warunki tak, aby zapewnić wszystkim użytkownikom wodnych rozrywek komfort i dobre samopoczucie. Do właściwej dystrybucji powietrza oferujemy nawiewniki szczelinowe, które zabezpieczają duże powierzchnie okien przed zaparowaniem. Zwracamy uwagę nie tylko na samą halę basnową lecz również pomieszczenia pomocnicze jak, takie jak restauracja, sale gimnastyczne czy szatnie. Dzięki naszym rozwiązaniom, tworzymy idealny klimat. Możesz polegać na naszej fachowej wiedzy!

Na końcu liczą się koszty! – Efektywna energetycznie wentylacja basenów publicznych i prywatnych

W halach krytych pływalni zazwyczaj panują temperatury powietrza od 30° C do 34° C, celem zapewnienia użytkownikom komfortu cieplnego. Z tego powodu powietrze w hali basenowej jest prawie zawsze cieplejsze od powietrza zewnętrznego. Zazwyczaj wentylacja hali basenu oznacza ciągłą stratę ciepła. Dobry system odzysku ciepła i regulacja zgodna z wymaganiami zwraca się w krótkim czasie. Faktem jest, że najważniejszym aspektem w odniesieniu do kosztów związanych z basenem nie są koszty inwestycyjne, ale koszty eksploatacji. Każdy, kto dokona rozsądnego wyboru, może zaoszczędzić w dłuższej perspektywie czasowej, korzystając z niezawodnego systemu klimatyzacji, wentylacji i osuszania hal basenowych. Systemy Menerga zostały zaprojektowane z myślą o energooszczędności i wyposażone w inteligentny system sterowania, który zawsze automatycznie wybiera optymalny tryb pracy zgodnie z wymaganiami. Każdego dnia nasze urządzenia oszczędzają nie tylko energię, ale także cenne zasoby. Ze względu na wysoką sprawność są one idealne do zastosowania w halach basenów pasywnych. Wszystkie systemy Menerga są produkowane tak, aby były wytrzymałe i trwałe oraz gwarantowały długą i bezawaryjną pracę.

Odpowiadając na zróżnicowane potrzeby naszych Klientów oferujemy rozwiązania zapewniające optymalną wentylację basenów publicznych oraz basenów prywatnych. Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Więcej informacji


Adconair Adiabatic

Adconair AdiabaticDXcarbonfree


Adconair AdiabaticzeroGWP

Dołącz do nas!