Menerga

Adconair z chłodzeniem DX

Przy wysokich temperaturach zewnętrznych, zintegrowany sprężarkowy system chłodzenia chłodzi powietrze nawiewane do żądanej temperatury i w razie potrzeby osusza je. System ten jest również dostępny w wersji rewersyjnej może działać w połączeniu z adiabatycznym systemem pośredniego chłodzenia wyparnego.

  • Wzrost wydajności zintegrowanego systemu chłodzenia DX nawet o 25 % dzięki zastosowaniu dochładzania czynnika chłodniczego.
  • Skraplacze mikrokanalikowe ⇒ redukcja ilości czynnika chłodniczego (do 65 % lub mniej) i niski spadek ciśnienia po stronie powietrza (do 40 % mniej)
  • Wartości EER do 12 poprzez połączenie adiabatycznego systemu chłodzenia i chłodzenia DX
  • Niska moc przyłączeniowa i brak szczytowego poboru mocy elektrycznej podczas pracy w lecie
  • Nie wymagane zewnętrzne skraplacze
  • Sprężarkowy system chłodniczy zgodny z dyrektywą PED 2014/68/UE

Więcej infromacji

Dołącz do nas!