Menerga

Adconair AdiabaticzeroGWP

Chłodzenie powietrza wentylacyjnego bez wykorzystania związków fluorowcopochodnych

Menerga udowadnia, że skuteczne chłodzenie może odbywać się bez sprężarkowych systemów chłodniczych. Jest to możliwe dzięki nowej, neutralnej węglowo technologii chłodzenia AdiabaticzeroGWP, w oparciu o sprawdzony system central wentylacyjnych Adconair. Te hybrydowe systemy chłodzenia wyparnego skutecznienie chłodzą gorące, letnie powietrze zewnętrzne do temperatury 18 °C. Dzięki połączeniu technologii pośredniego adiabatycznego chłodzenia wyparnego z chłodzeniem punktu rosy - po raz pierwszy połączonego przez firmę Menerga w jednej centrali wentylacyjnej - możliwe jest odprowadzenie dużych zysków ciepła z klimatyzowanyvh pomieszczeń i zapewnienie stale niskich temperatur powietrza nawiewanego.

  • Sprawność chłodzenia adiabatycznego 100 % (w odniesieniu do temperatury termometru mokrego wywiewanego powietrza)
  • Duża wydajność, nawet przy szczególnie dużych wewnętrznych zyskach ciepła
  • Możliwość schłodzenia powietrza zewnętrznego do 16 K
  • Brak konieczności stosowania konwencjonalnego systemu chłodniczego, a tym samym znacznie lepszy bilans CO2
  • Maksymalna sprawność systemu odzysku ciepła przy minimalnym spadku ciśnienia po stronie powietrza
  • Niskie zużycie wody w systemie wody obiegowej
  • Wykorzystanie kondensatu w adiabatycznym układzie chłodzenia

Więcej infromacji

Dołącz do nas!