Menerga

Adconair AdiabaticDXcarbonfree - termiczny

Klimatyzacja z ciepła, bez fluorowcopochodnych czynników chłodniczych!

Nowy, zasilany ciepłem system chłodzenia w wersji AdiabaticDXcarbonfree - zabudowany wewnątrz sprawdzonego systemu odzysku ciepła Adconair - zapobiega wysokiemu zużyciu energii elektrycznej podczas letniego sezonu chłodniczego. Zasilanie w chłód zapewnia zamknięty adsorpcyjny obieg chłodniczy zintegrowany w centrali, który zasila wymiennik ciepła w wodę lodową, a zimą ten sam wymiennik jest wykorzystywany jako nagrzewnica powietrza. W przeciwieństwie do sprężarkowego układu chłodniczego, do pracy nie jest potrzebna energia elektryczna, ponieważ wykorzystywana jest ciepła woda o temperaturze na poziomie od 60 °C. Ciepło to jest dostarczane przez podłączenie zasilania grzewczego, tak czy inaczej niezbędnego w zimie. Nawet w środku lata zintegrowane skraplacza adsorpcyjnego agregatu chłodniczego gwarantuje bardzo niskie temperatury chłodzenia i tym samym umożliwia osiągnięcie wysokich współczynników  efektywności energetycznej chłodzenia (EER). Woda jako czynnik chłodniczy R718, wykorzystywana w adsorpcyjnym agregacie chłodniczym, ma zerowy współczynnik GWP. W przeciwieństwie do innych naturalnych czynników chłodniczych, nie jest ona ani łatwopalna, ani toksyczna.

Przyjazny środowisku sposób chłodzenia i osuszania powietrza

  • Bez śladu węglowego dzięki zastowoaniiu wody jako czynnika chłodniczego
  • Brak dodatkowego zużycia energii na chłodzenie i osuszanie powietrza nawiewanego
  • Możliwość wykorzystania ciepła (również odpadowego) o temperaturach od 60 do 90 °C, wykorzystanie już istniejącego przyłącza wody grzewczej dla zasilania nagrzewnicy powietrza nawiewanego
  • Możliwe źródła energii: energia słoneczna, ciepło sieciowe, ciepło procesowe lub przyłącze cieplne wężownicy grzewczej, które i tak jest niezbędne do pracy w zimie
  • Zintegrowane odprowadzenie ciepła skraplania, dzięki czemu nie jest wymagana zewnętrzna instalacja chłodząca
  • Brak dodatkowego wymiennika ciepła w powietrzu nawiewanym - brak dodatkowych stałych oporów przepływu

Układ adiabatyczny

  • Efektywność chłodzenia adiabatycznego wynosząca 90 % przy minimalnych spadkach ciśnienia po stronie powietrza.
  • Brak dodatkowych spadków ciśnienia po stronie powietrza z powodu zainstalowanych komponentów na drodze przepływu powietrza, np. nawilżaczy.
  • Obniżenie wymaganej mocy chłodniczej DX o ok. 70 %.
  • Wykorzystanie kondensatu w adiabatycznym układzie chłodzenia

Więcej infromacji

Dołącz do nas!