Menerga

Dyrektywa Ecodesign

Dyrektywa europejska 2009/125/WE ustanawia europejskie ramy prawne dla określenia wymogów dotyczących przyjaznego dla środowiska projektowania produktów wykorzystujących energię i weszła w życie w październiku 2009 roku. Celem wymogów dotyczących ekoprojektu dla systemów wentylacyjnych jest zwiększenie oszczędności energii pierwotnej tej grupy produktów do 60 % przed rokiem 2025 w odniesieniu do roku 2010. Wymagania dotyczące Eko-projektowania urządzeń HVAC zostały ustanowione w rozporządzeniu UE 1253/2014, które weszło w życie w 2014 roku. Oprócz podstawowych wymagań dotyczących projektowania urządzeń HVAC, kryteria efektywności zostały określone w dwóch etapach: na dzień 1 stycznia 2016 r. oraz zwiększone wymagania na dzień 1 stycznia 2018 r. Szczególny nacisk położono tutaj na sprawność systemu odzysku ciepła. Podstawą pomiaru sprawności systemów odzysku ciepła jest norma DIN EN 308. Norma ta opisuje procedurę testową. Kolejnym czynnikiem decydującym o zgodności z wymogami dyrektywy w sprawie ekoprojektu jest zużycie energii przez wentylatory i tym samym ogólna sprawność całego systemu. Obowiązuje następująca zasada: W przypadku niespełnienia wartości referencyjnych określonych w rozporządzeniu, urządzenia HVAC nie mogą być wprowadzane do obrotu w Unii Europejskiej.

Dołącz do nas!