Menerga

Newsletter Menerga

Zapisz się do naszego Newslettera i bądź na bieżąco z nowościami, promocjami, trendami i najważniejszymi wydarzeniami. 

Formularz zgłoszeniowy

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Menerga Polska Sp. z o.o., jako administratora danych osobowych, w celu otrzymywania Newslettera.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Menerga Polska Sp. z o.o., jako administratora danych osobowych, w celu otrzymywania informacji o wydarzeniach, promocjach i ofertach specjalnych Menerga Polska Sp. z o.o., zgadzam się na otrzymywanie informacji marketingowych i handlowych wysyłanych przez Menerga Polska Sp. z o.o. na wyżej podany adres e-mail.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Menerga Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łazach, Al. Krakowska 169, 05-552 Wólka Kosowska, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000177464, NIP: 522-23-35-962. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, aktualizowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@menerga.pl. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.
Dołącz do nas!