Menerga

Aktualności

Wymiennik polipropylenowy

wymiennik polipropylenowy

Nowoczesna wentylacja mechaniczna z rekuperacją to system bazujący na wymianie ciepła między dwoma nośnikami o różnych temperaturach. Producenci wentylacji i klimatyzacji korzystają z wymienników ciepła o różnych wielkościach i rodzajach, co przekłada się na zróżnicowane parametry pracy poszczególnych instalacji, a także ich zróżnicowane zapotrzebowanie na energię. Centrale klimatyzacyjne Adsolair marki Menerga to urządzenia nowej generacji, zapewniające bardzo niskie koszty eksploatacji zarówno w okresie letnim jak i zimowym. Swoją wysoką skuteczność nasze centrale klimatyzacyjne zawdzięczają wysokosprawnemu odzyskowi ciepła na podwójnym rekuperatorze wyposażonym w wymiennik polipropylenowy oraz wykorzystaniu adiabatycznego procesu chłodzenia powietrza.

Wymiennik polipropylenowy – wysoka sprawność i trwałość

Wymiennik polipropylenowy ma sprawność zbliżoną do krzyżowych wymienników aluminiowych, przy czym jest rozwiązaniem wolnym od wad typowych dla wymienników aluminiowych – wrażliwości na środowiska agresywne oraz niskiej trwałości. Wymiennik polipropylenowy bardzo dobrze sprawuje się w kontakcie z wodą, a występujące na nim niskie napięcie powierzchniowe sprawia, że na powierzchni wymiennika nie tworzą się trwałe osady, które wpływają na obniżenie sprawności urządzenia.

Kluczową zaletą oferowanego rozwiązania jest zdolność od automatycznego wytwarzania chłodu przy niewielkich nakładach eksploatacyjnych. Wynika to z zastosowania zjawiska adiabatycznej przemiany powietrza wilgotnego, przy której obniża się temperaturę powietrza kosztem wzrostu jego wilgotności. Zjawisko to zachodzi w stosunku do powietrza wywiewanego z pomieszczenia, a nie tak jak w przypadku rozwiązań konwencjonalnych powietrza nawiewanego do pomieszczenia.
Ze względu na wysoką sprawność wymiennik polipropylenowy znajduje zastosowanie w licznych aplikacjach – od instalacji dedykowanych dla serwerowni, przez rozwiązania z zakresu klimatyzacji precyzyjnej, po rozwiązania higieniczne i przemysłowe. Klientów zainteresowanych wysokowydajnymi systemami wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą.

Dołącz do nas!