Menerga

ThermoCondHP for offentlige svømmehaller

SVØMMEHALLSAVFUKTER MED ASYMMETRISK PLATEVARMEVEKSLER OG INTEGRERT VARMEPUMPE FOR OFFENTLIGE SVØMMEHALLER

ThermoCondHP avfukter små og store offentlige svømmehaller energieffektivt med uteluft. Den ekstra kompakte konstruksjonen som inneholder, i tillegg til vifter med EC-vifter, en kraftig dimensjonert asymmetrisk platevarmeveksler og en varmepumpe med innstillbart effektstyringssystem som er behovstilpasset til svømmehallen og som skiller fuktreguleringen fra temperaturreguleringen. Denne funksjonen sikrer at det kun er den mengden uteluft som kreves for avfukting som transporteres inn i svømmehallen, uansett driftsmodus. Temperaturreguleringen regulerer varmepumpens effekt basert på svømmehallens oppvarmingsbehov. Fordamperen sitter i luftretning bak veksleren Resterende varmekrav i avtrekksluften absorberes via fordamperen og overføres til tilførselen i kondensatoren. Tilluftstemperaturen er vanligvis varmere enn utetemperaturen, slik at varmepumpen kan dekke noe av varmetapet i svømmehallen. Varmepumpens strømstyring forhindrer overoppheting av svømmebassenget i overgangsperioden. I løpet av de kalde årstidene vil temperaturkontrollen gi startsignalet til varmebatteriet i tilførselsluften.

 

Med denne kontrollfunksjonen og tilgangen på kompressorer med regulerbar effekt er det ikke lengre behov for avfukting i retursluftsdrift. Avfukting av returluften var en dritmods tillatt i henhold til VDI 2089 i nettoperasjon. Regleringen av en varmepumpe muliggjør kontinuerlig avfukting av innendørsbassenget med uteluft, selv under nattdrift. Dermed bidrar ThermoCond effektivt til å øke termisk komfort. Med avluften ledes lukten som kan frigjøres ved vanndesinfeksjon om natten med fordampningen kontinuerlig ut fra svømmehallen. Denne prosessen, takket være kompressorer med justerbar kraft, kan også avfukte svømmehallen i nattmodus med uteluft. Badene og ansatte møtes dermed av en luktfri svømmehall om morgenen.  

 

Den asymmetriske platevarmeveksleren er laget av korrosjonsfri og mikrobiologisk ikke-metaboliserende polypropylen Disse egenskapene gjør det motstandsdyktig ovenfor svømmehallsluften og vanlige rengjørings- og desinfeksjonsmidler. Varmevekslere oppnår en effektivitet på maks 80%. I løpet av de kalde årstidene når varmepumpen tilluftstemperaturer som er varmere enn fraluftstemperaturen. Uteluftsavfuktingen av svømmehallen er i slike tilfeller nesten nøytral når det gjelder ventilasjonsvarme. Det integrerte kontrollkonseptet muliggjør kontinuerlig styring av returluftspjeld og avtrekksventil. Reguleringen registrerer relativ fuktighet og temperatur i fraluften. Dessuten reguleres den mengden uteluft som kreves for avfuktingen av svømmehallen kontinuerlig. Spjeldenes posisjon stilles alltid inn for at viftene skal bli så lave som mulig.

 

Trykkfallet på varmeveksleren ved full luftstrøm er på 70 PA. Trykkfallet ved bruk i partiell belastning er mye mindre. Dette er gode forhold for et lavt energibehov for avfukting. Det spesifikke energibehovet er 100 W/KG/T til 117 W/KG/T avfuktingseffekt avhengig av aggregattype. Konstant strømstyring av viftene holder luftstrømmen konstant i avtrekksluften og tilførselsluften i alle driftssituasjoner. På denne måten kan stemningsbildet i svømmebassenget opprettholdes. Dette gjør at man nesten kan utelukke kondens i taket helt igjennom de kalde årstidene. Avfukting av svømmehallen utføres utelukkende med uteluft. De integrerte styrings- og kontrollkonseptet omfatter ikke bare regulering av uteluftstrøm, effektstyring og overvåkning av varmepumpen og flytkontroll. De inkluderer også alle overvåkningsfunksjoner, inkludert trykkfallsovervåkning av FL- UL- og TIL-filtre.  

 

Oversikt

 • Temperatureffektiviteten til varmeveksleren opp til 80% ved vare 70 Pa trykkfall
 • Korrosjonsfri veksler av polypropylen
 • Integrert varmepumpe med justerbar effekt
 • Opptil 65% mindre kjølemiddel i kjølekretsen
 • Opptil 40% lavere trykkfall gjennom mikrokanalluftkondensator.
 • Bassengvannskondensator for varmeavledning til bassengvannet som et tilvalg.
 • Uteluft, avtrekks-, og returluftspjeldene reguleres kontinuerlig.
 • Integrert snart avisingsfunksjon
 • Integrert vannbårent varmebatteri for å dekke overføringsvarmetap
 • Konstant flytkontroll for avtrekksluft
 • Kontinuerlig kontroll av uteluftsmengden fir avfukting
 • Avfukting av svømmehallen med uteluft, selv i nattmodus.
 • Oppfyller kravene til rengjøring og desinfisering i henhold til VDI 6022
 • Minimum spesifikt strømforbruk med 100 W/KG/T til 170 W/KG/T avfuktingseffekt
 • Samsvarer med aggregatspesifikke krav til VDI 2089
 • Oppfyller kravene til eksosluftvolum under avfukting i henhold til VDI 2089
 • Rengjør helt til kjernen i henhold til VDI 3803
 • Intensiv gjennomgang av kvalitet under prøvekjøringen på fabrikken før levering.
 • Tilkoblingsklar installasjon mulig.   
 • Fjernovervåkning mulig via DSLtilkobling og GSM-modem (valgfritt).
 • VICOMO Cloud Service Integrert
Følg oss på våre sosiale kanaler