Menerga

AquaCond

VARMEGJENVINNING FRA GRÅVANN
Altfor ofte blir varmt avløpsvann sendt rett i klokakken, sammen med all den energien den inneholder. Menerga-løsninger med et AquaCond varmegenvinningsanlegg gjenoppretter størstedelen av denne varmeenergien og overfører den til rent vann. Kombinasjonen av rekuperator og varmepumpe betyr at bare ca. 10% av energien er nødvendig som vil bli brukt av et konvensjonelt oppvarmingssystem. Med standard integrert, automatisk varmevekslerrensesystem kan systemet også kjøres med forurenset avløpsvann. Gjenopprett verdifull energi, hvor som helst der det er produsert varmt avløpsvann, og samtidig må varmt vann leveres, f.eks. i dusjer i svømmebassenger, sykehus eller boliger, i vaskerier og i mange andre industrielle prosesser. 

Advantages

  1. Automatisk rensing av avløpsvann på varmeveksleren med rengjøringsballer
  2. Maksimal og optimal bruk av spillvarme fra avløpsvann ved kombinasjon av rekuperativ varmegenvinning og varmepumpe
  3. Koaksial varmeveksler med glatt innvendig rør, som ikke er utsatt tilleiring og tetning
  4. Dobbeltvegget varmegjenvinningssystem med lekkasjeovervåking for å beskytte ferskvannet
  5. COP på opptil 11 mulig
Følg oss på våre sosiale kanaler