Menerga

Adcoolair

BRA FOR KLIMA, OG DATASENTERET
Varmegenvinningsanlegget Adcoolair gjør det mulig å transportere varme i returluftsdrift fra datasentre og andre områder med høye varmebelastning. Dette gjøres ved å kombinere indirekte fri kjøling, fordampningskjøling og et kompressordrevet kjølesystem med justerbar kraft. Det faktum at anlegget ikke krever mye plass, har lave interne trykkfall på luftsiden, og et svært lavt energiforbruk er noen av de viktigste fordelene med denne svært fleksible løsningen. Driftskostnadene reduseres ytterligere med energieffektive EC-vifter i kombinasjon med behovsstyrt flytkontroll

Følg oss på våre sosiale kanaler