Menerga

Adconair DX cooling

Når utetemperaturene er tilstrekkelig høye, kjøler det det integrerte kompressorkjølesystemet tilluften ned til ønsket temperatur og avfukter den om nødvendig. Dette systemet er også tilgjengelig som reversibel versjon og kan kombineres med Adconair Adiabatic

  • Ytelsesøkning av det integrerte DX-kjølesystemet med opptil 25% ved hjelp av underkjøling
  • Reduksjon i mengden kjølemedium (65% eller mer) og mindre trykkfall (opp til 40%) på luftsiden gjennom microchanel-luftkondensator
  • EER-verdier på opptil 12 ved å kombinere det adiabatiske kjølesystemet og DX-kjøling
  • Lav elektrisk tilkoblingeffekt og ikke strømforbrukstopper under sommerdrift
  • Bruk av spillvarme, fjernvarme, solvarme, ... ⇒ ingen eksterne kjøletårn kreves
  • Kompressordrevet kjølesystem typegodkjent i henhold til PED 2014/68 / EU
Følg oss på våre sosiale kanaler