Menerga

Adconair AdiabaticDXcarbonfree - termisk dreven

TERMISK DREVEN KARBONFRI LUFTBEHANDLING

For å unngå høyt energiforbruk i sommersesongen har Menerga utviklet den nye termisk drevne kjøleteknologien AdiabaticDXcarbonfree, som også er basert på det velprøvde Adconair varmegenvinningssystemet. Kjølingen skjer gjennom en adsorpsjonskjølekrets integrert i luftbehandlingsaggregatet som om vinteren bruker varmebatteri for oppvarming av tilførselsluften, og om sommeren kaldtvanns-tilførselen til kjøling. I motsetning til et kompressordrevet kjølesystem er det ikke nødvendig med strøm som drivkraft. Derimot brukes varmen på et temperaturnivå på 60 ° C, men er tilgjengelig for oppvarming i vinterdrift. Kjølegjenvinningen i den integrerte adsorpsjonkjølekretsen i aggregatet sikrer meget lave kjølegjenvinningstemperturer, selv midt på sommeren, for derved å muliggjøre en høy kjøleeffekt. Vannet som anvendes som kjølemiddel (R718) har en "global Warming Potential" (GWP) fra 0. Det har således ikke noen direkte drivhuseffekt og er som andre naturlige kjølemidler hverken brennbart eller giftig.

KARBONFRI KJØLING OG AVFUKTING AV TILLUFTEN

  • Karbonfri, ettersom det er vann som brukes som kjølemiddel (GWP=0)
  • Ingen tilleggsenergi krevs for kjøling av tilluft og avfukting.
  • Drift mellom 60 og 90
  • Mulige varmekilder: Solenergi, fjernvarme, prosessvarme, eller varmeforbindelsen til luftvarmeren, som uansett er påkrevd for vinterdrift.
  • Integrert etterkjøling, noe som eliminerer behovet for eksterne etterkjølere.
  • Ingen ekstra varmevekslere til tilluften, derfor er det heller ingen ekstra permanente trykkfall.  

Adiabatisk 

  • Adiabatisk kjøleeffektivitet på 90% med minimalt trykkfall på luftsiden.
  • Ingen ekstra trykkfall på luftsiden på grunn av innebygde komponenter, f.eks. fukter, i luftvegen. 
  • Reduksjon av nødvendig DX-kjølekapasitet med opptil 70%
  • Bruk av kondens til adiabatisk drift

Følg oss på våre sosiale kanaler