Menerga

Teknisk service

Eksperter til din disposisjon, når som helst og hvor som helst. Med et stort utvalg av tjenester og et omfattende servicenettverk over hele Europa, Sikrer Menergas tekniske service den rimelige og mest avanserte servicen til deres aggregat igjennom hele livssyklusen - fra igangkjøring og utover.

Med mer enn 120 serviceteknikere i ulike servicesentre og 40 støttepersonell på alle steder hvor Menerga er etablert, kan du stole på profesjonell og omfattende service som har som mål at deres system skal ha maksimal tilgjengelighet og effektivitet. Bredden på tjenestene Menergas autoriserte tekniske service tilbyr inkluderer alt fra testkjøring på fabrikken og igangkjøring på plass, til periodisk vedlikehold, reparasjoner, fjernvedlikehold og fjerndiagnostisering ved hjelp av direkte koblingsalternativet, samt renovering og optimalisering av aggregatene. Dette gjelder også for andre produsenters produkter, ikke bare Menergas egne.

Ved tekniske feil, vennligst kontakt oss på: E-post eller direkte på telefon +47 67 57 39 89

Følg oss på våre sosiale kanaler