Menerga

Renrom

Det store fokuset i laboratorier er hygiene, det vil si å unngå forurensninger med bakterier eller virus. I spesielle beskyttelsesområder som renrom er dynamisk skjerming gjennom ventilasjon nødvendig, i tillegg til regulerte arbeidsmiljøstandarder. Aktive og passive luftsluser beskytter sensitive områder og rom. Overtrykk ved oppbevaring av sterilt utstyr er vel så viktig som vakuum i soner der kravet til steril luft er absolutt. Et intelligent ventilasjon- og klimasystem møter alle disse kravene med høy presisjon og driftssikkerhet.

 

Menerga løsninger:
 

Følg oss på våre sosiale kanaler