Menerga

Badstu

Det å drifte en badstue uten et massivt energitap er krevende. Uten et varmegjenvinningssystem går en enorm mengde energi tapt igjennom badstuens avtrekksluft. I en offentlig badstue er det derfor viktig å gjenbruke overflødig varme, som ofte ledes ut av badstuen, til andre formål. Det er mulig å bruke denne varmen til å varme opp nærliggende rom, eller til å varme opp vannet i anlegget. Snakk med oss for å finne ut hvordan dette kan gjøres hos dere!  

 

Relevante Menerga-løsninger:
 

Følg oss på våre sosiale kanaler